Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Mahsa Amini hadisesinde İran!

Mahsa Amini hadisesinde İran!

 

Ümit Yazıcıoğlu

 

Tahran'da 16 Eylül’de 22 yaşındaki Kürt genç Kadın Mahsa Amini'nin "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltında öldürülmesi ülkede infiale yol açmıştı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler ülkenin birçok kentine yayılmıştı. Gösterilerde resmi olarak 141 kişinin öldüğü duyurulurken, ölü sayısının açıklanandan çok olduğu belirtiliyor.  Dolayısıyla bu makalemde ilk önce İran’da gerçekleşen İslam devrimini, İran ordusundaki yapılanmaları ve devrimin üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ devrimin etkisi bağlamında bu ülkedeki günümüzdeki protestoların, halk ile iktidardaki rejim arasında yeni bir çatışma turuna işaret ediyor oluşu ve bu gelişmenin İran’daki yetkililer için tehlikeli bir gelişmeyi gösterdiğini değerlendirmek istiyorum.  

 

I-               1979'da Şii din adamı Humeyni’nin gerçekleştirdiği İslam Devrimi

İran'ın iki ordusu var. Düzenli ordu ve devrimci ordu. Devrimin üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçti, ama neden hâlâ devrimci bir ordu var? 1979'da Şii din adamı Humeyni, İslam Devrimi'nin Pehlevi monarşisini devirmesine öncülük etti. O dönemde İran düzenli ordusu 'Şah’ın yanında yer almadan tarafsızlığını koruyordu. Humeyni, kendilerine ateş açmadıkları için orduya teşekkür etti. Ancak darbeye neden olabilecekleri kaygısını bir türlü içinden atamadı. Uzun bir müzakereden sonra Humeyni mevcut orduyu dağıtmamaya, ateşli devrimci güçlere silah vererek başka bir ordu kurmaya karar verdi. Devrimci Ordu, sözde 'İslam Devrim Muhafızları' (IRGC). Bir süre önce Basra Körfez sularında seyreden bazı gemileri ele geçirdikleri için tanıdık bir isim.

 

Ordu, topraklarını ve halkını korumakla, egemenliğini korumakla görevlidir. Ancak Devrim Muhafızları'nın kuruluş amacı farklıdır. Varlık sebebi İslam İnkılabı ideolojisini korumak ve yaymaktır. İran Anayasası'nın 150. maddesi, Devrim Muhafızları'nın kurulmasını ve devamını şart koşarak, 'devrimi koruma ve tamamlama' hedefini belirler. Anayasal bir kurumdur. Öyle ise, belirli bir ordu kurarak ve bunu anayasada belirleyerek korumaya çalıştıkları devrimin özü neydi?

 

Devrim, monarşi gibi eski sistemi devirdi ve bir cumhuriyet kurdu. Humeyni de bir cumhuriyet kurdu. Genellikle, bir devrimden sonra, halkın efendisi olduğu demokratik bir cumhuriyet kurulur. İran farklıydı. 'Demokratik' değil, 'İslami' bir cumhuriyet ilan etti. İran'ın resmi adı İran İslam Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetçi ve teokrasinin bir arada yaşadığı bir sistem olduğu söylenebilir. Modern siyasi tarihte bir analojisini bulmak zordur.

 

Her dört yılda bir seçimle bir başkan seçilir. Yeniden atanma mümkündür, ancak üçüncü bir döneme izin verilmez. Kimin seçileceğini kestirmek zor. İktidar partisi de değişiyor. Bazen muhafazakârlar, bazen merkezciler veya reformcular seçilir. Parlamento seçimleri dört yılda bir yapılır. Orta Doğu'da seçimler yoluyla periyodik başkanlık değişiklikleri nadirdir. Şimdiye kadar İran, cumhuriyetçi adavetin özüdür.

 

Öte yandan, büyük güçlere sahip görev süresi yüksek dini liderleri var. Müslüman din adamları ciddi meselelerden sorumludur. Örneğin yargının başkanını atarlar, seçimler için kilit adayları elerler ve kilit hükümet politikalarına müdahale ederler. Bu durum aslında bozulmaya meyilli hümanist siyasetin İslam'ın öğretileri ile bastırılmasının meşrulaştırılmasıdır. Bu eşsiz yapıya 'Velayet-i fakih' veya 'İslam hukukçularının liderlik sistemi' denir. Cumhuriyetin liderleri doğrudan seçimlerle seçilmelerine rağmen, aynı zamanda İslami üstünlük alanını sağlamlaştırdılar. Bu anlamda İran bir teokrasidir.

 

İran'ın ulusal politikası, bu sistemin simgelediği İslam devrimini savunmak ve yaymaktır. Öncü cephede Devrim Muhafızları var. Bu Basij milisleri karşı-devrimci güçleri izlemek ve kontrol altına almak için seferber edildiler. Yurtdışında, Kudüs'ün alt birimleri, devrimci fikirleri yaymak için yola çıktı. Irak, Suriye ve Lübnan'da, yerel militanlara yardım etmek için sözde İran yanlısı Şii alayları kuruldu. Hizbullah buna bir örnektir. Birlik sayısı düzenli ordununkinden daha az olmasına rağmen, etkisi asla geride kalmaz. Füze birimlerini çalıştırmanın yanı sıra İran'ın en önemli stratejik noktası olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan kontrol ediyorlar. Bunların siyasi etkinliği tahmin etmek zor değil, çok etkililer.

 

Komşu ülkeler, Devrim Muhafızları'nın bölgesel faaliyetlerine duyarlıdır. Özellikle Körfez monarşileri devrim kelimesini duyunca bile tedirgin oluyorlar. İsrail daha hassas. Bunun nedeni, Devrim Muhafızları'nın kuzeye sınır olan Lübnan ve Suriye'de bulunması, çatışması ve en son çırpınmasıdır. Sadece bu da değil. Ayrıca Filistin'deki Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile bağlantıları var. İçeride ve dışarıda İran ile çevrili hissediyorlar kendilerini. Devrim Muhafızları'nın yabancı birliğinin adı olan 'Quds', Arapça ‘da Kudüs anlamına geliyor ve İsrail'i bu durum daha da rahatsız ediyor.

 

Devrim Muhafızları ordunun ötesine geçerek İran siyasetinde ve ekonomisinde kilit bir güç haline geldi. Ulusal Meclis alt komitesinin başkanlarının üçte ikisi Devrim Muhafızları'ndan veya Devrim Muhafızları ile bağlantılı. Petrol, inşaat, ulaşım ve limanlar gibi ulusal kilit sektörlerde doğrudan veya dolaylı olarak büyük paylara sahip oldukları söyleniyor. Çoğu zaman, arkadan etki uygulayan 'derin devlet' seviyesinden ziyade 'paralel (yarı-durum)' kelimesi çıkıyor. Humeyni dini lider iken bile durum böyle değildi. İkinci dini lider Hamaney iktidara geldiğinde, gücü daha da güçlendi. Çünkü Devrim Muhafızları, iktidar rekabeti aşamasında rakibi eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'den daha aşağıdayken Hamaney'i desteklemeye geldi ve durum tersine döndü.

 

Ancak son zamanlarda Devrim Muhafızları'nda bir kriz duygusunun yükseldiğine dair haberler var. Her şeyden önce, güçlü bir geçmişe sahip olan Hamenei, yaşlılık ve hastalık yükü altındadır. Ardıl yapı zaten tartışılıyor. İkincisi, eleştirel kamuoyunu yaymak için baskı hissediyorlar. Yaptırımların ve korona krizinin neden olduğu ekonomik sıkıntı İran'daki iç durumla örtüşüyor, ancak Devrim Muhafızları'nın Irak, Suriye, Lübnan ve Gazze'nin yönetimine büyük miktarlarda para akıttığına dair şikayetler ortadan kalkmıyor. Üçüncüsü, liderliğin zayıflamasıdır. Devrim Muhafızları'nın kilit komutanlarından Süleymani'nin geçen yılın Ocak ayında hayatını kaybetmesinin ardından disiplinin giderek bozulduğu değerlendiriliyor. Sık sık füze fırlatma ve denizcilik eğitim gösterileri yoluyla varlıklarını ortaya koyan bir dizi eylem de böyle bir kriz duygusunun işareti olabilir. Belki gemilerin ele geçirilmesi de bu duruma karışmıştır?

 

İran halkının çoğunluğu hala devrimci sisteme bağlı. Bunun Batı demokrasisinden veya Ortadoğu'da bilinen monarşiden veya askeri otoriter rejimlerden daha iyi olduğuna inanıyorlar. İran'da İslam devrimi fikri arzu edilirse, İslam dünyasında doğal olarak kök salacak ve akan bir nehir gibi yayılacaktır düşüncesi halen hakim. Aksi takdirde korumaya ve zorla yaymaya çıkarlarsa, dünyaya çarpmaya devam ederlerse, insanlar devrimin özünü sorgulamaya günümüzde olduğu ğibi devam edecekler. Sorunun özü Devrim Muhafızlarıdır.

 

II-İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından işkenceyle şehit edilmesi

 

16 Eylül'de Tahran'daki İslam ahlakı polisi, Kürdistan Eyaleti doğumlu 22 yaşındaki Mahsi Amini'yi başörtüsünü "yanlış" taktığı için tutukladı. Üç gün sonra, resmi sonuca göre, kalp krizinden karakolda öldü.

 

Ölümü, tüm İran'ı saran ve bugüne kadar azalmayan bir protesto patlamasının katalizörü oldu. İranlı kadınları İslami kıyafetlerin "doğru" giymekten en ufak bir sapma için bile ağır şekilde cezalandıran polis yardımcılarının eylemlerini kınayan ülkenin büyük şehirlerinde gösteriler düzenlendi. Görgü tanıklarına göre, sadece tutuklanmakla kalmıyorlar, aynı zamanda ciddi şekilde dövülüyorlar.

 

Gösteriler sırasında başörtülerini yırtan ve hemen ateşe veren öfkeli kadınların başlattığı protesto eylemleri kitleselleşti. Aralarında lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, memurlar, iş çevreleri ve ulusal azınlık temsilcileri, ünlü sanatçılar, yazarlar, blogcular yer alıyor. Yetkililerin interneti engellemesine rağmen, bu gösterilerdeki fotoğraflar ve videolar yıldırım hızıyla İran'ın her yerinde uçuşuyor ve giderek daha fazla katılımcıyı protestocuların saflarına katıyor.

Polis, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu, "Halk Milisleri" (Basij) tarafından cop, göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermi kullanarak protestoları dağıtmak için halihazırda birçok göstericinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan baskılar daha da ileri gidiyor.

 

Protestocuları çileden çıkarıyor. Giderek, hükümet karşıtı sloganlar ve mevcut rejimin devrilmesine yönelik çağrılar duyulmaya başlandı. Tahran üniversite öğrencileri oturma eylemi düzenliyor. Okul öğretmenleri ve üniversite profesörlerinin sendikaları derslerin sona ermesi için çağrıda bulunuyor. Birçok şehirde dükkanlar ve marketler kapanıyor. Birçok yerel gözlemci, ülkedeki durumun 1979 devrim olaylarının arifesinde Şah döneminde İran'da gelişen duruma yaklaştığını belirtiyorlar.

 

Yetkililer protestoları, sürgündeki İran Halkının Mücahitleri Örgütü (PMO), Kürdistan Demokrat Partisi ve diğer Kürt muhalefet örgütleri ve grupları biçimindeki dış kışkırtıcılara bağlıyor. Hatta Irak'ın kuzey Kürdistan'ının sınır bölgelerindeki mevzilerine göstericiler nedeniyle saldırılar düzenlendi.

 

İranlı yetkililer mevcut durumdan ciddi şekilde endişe duyuyorlar.

 

İran resmi ajansı İRNA’dan bildirdiğine göre, Loristan Başsavcısı Rezm, Tahran’daki gösterilerde hayatını kaybeden Loristanlı güvenlik görevlisi Ferid Kerempur’un ailesini ziyaretinde son gösteriler nedeniyle şehirde 120 kişinin gözaltına alındığını, bu kişilere yönelik birçok suçlamanın bulunduğunu ve kanunun öngördüğü cezaları alacaklarını söylediği aktarıldı. Protestolar devam ederken güvenlik güçleri yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye atan" göstericilere yönelik tutuklama dalgası başlatmış, bu kapsamda Gilan'da 739, Mazenderan'da 450, İlam'da 180 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Tahran Üniversitesi Öğrenci Birliği en az 30 öğrencinin, Tahran Gazeteciler Sendikası ise 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Toplam gözaltı sayısının 2 binin üstünde olduğu tahmin ediliyor.

 

Ülkede son yıllarda defalarca huzursuzluk ve protestolar yaşanmasına rağmen, bunlara esas olarak sosyo-ekonomik talepler eşlik etti ve kanun ve düzen güçleri tarafından hızla bastırıldı. Ve önceki protesto eylemlerine ağırlıklı olarak nüfusun düşük gelirli alt tabakalarından insanlar katıldıysalar da şimdi yüksek entelektüel arka plana sahip yaratıcı orta sınıfın temsilcileri itici güç haline geldi. Aynı zamanda İran toplumu, artık sadece keskin bir şekilde ağırlaşan sosyo-ekonomik sorunlardan değil, aynı zamanda İslam Cumhuriyeti'nin siyasi, ahlaki ve kültürel-ahlaki paradigmalarından da memnun değil.

 

Yetkililer, belki de bazı uzlaşma tavizleriyle bugünkü protestoları etkisiz hale getirebilirler, ancak ivmeleri hiçbir yere gitmeyecek. Er ya da geç, mevcut İran rejimi için büyük olasılıkla daha ciddi ve tehlikeli olan yeni tezahürlerde ortaya çıkacaktırİran rejiminin kaderi, büyük ölçüde, ülkenin radikal muhafazakâr liderliğinin İslami ilkelerinden vazgeçip vazgeçemeyeceğine ve İran'ın kalkınmasını toplumun gereksinimlerine göre reforme edip edemeyeceğine bağlı olacaktır.

 

İranlı Kürt kadın Mahsa Amini'nin ölümünün, gözaltında öldükten üç hafta sonra Cuma günü yayınlanan resmi bir tıbbi raporuna göre, darbe veya dayak yerine hastalıktan kaynaklandığı belirtildi.
 

İran Adli Tıp Kurumu, devlet televizyonunda yayınlanan raporunda, "Mahsa Amini'nin ölümünün başına ve hayati organlarına ve uzuvlarına aldığı darbelerden kaynaklanmadığını" söyledi. Aynı kaynak, ölümünün "sekiz yaşında bir beyin tümörü ameliyatı" ile ilgili olduğunu belirterek, raporun beyin ve akciğerlerin BT taramalarını, bir otopsiyi ve patolojik testleri içerdiğini de sözlerine ekledi. 22 yaşındaki Amini, Tahran'da İslam cumhuriyetinin kadınlara yönelik katı kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi tarafından tutuklanmasının ardından komaya girdikten üç gün sonra, 16 Eylül'de öldü.

 

Ardından gelen sokak şiddeti, çoğu protestocu ve aynı zamanda güvenlik güçleri mensupları olmak üzere düzinelerce ölüme ve yüzlerce tutuklamaya yol açtı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Pazartesi günü, ezeli düşmanları ABD ve İsrail'i ülke çapında huzursuzluk dalgasını kışkırtmakla suçladı. 83 yaşındaki Hamaney, "Genç kadının ölümü kalbimizi kırdı" dedi. Ama normal olmayan şey şu ki, bazı kimseler delil ve soruşturma olmadan sokakları tehlikeli hale getirdiler, Kuran'ı yaktılar, tesettürlü kadınların başörtülerini kaldırdılar, camileri ve arabaları ateşe verdiler." Ancak 83 yaşındaki lider, polisin "suçlulara karşı durması" gerektiğini vurguladı ve "polise kim saldırırsa, insanları suçlulara, haydutlara, hırsızlara karşı savunmasız bıraktığını" da sözlerine ekledi.

 

8 Ekim 2022, Lüksemburg

 

 

 

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}