Europäisches Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
       Europäisches Institut für Menschenrechte- Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Bir Bilim adamı ve Akademisyen olarak  Ümit Yazıcıoğlu 

Kısa Biyoğrafisi 

1958 yılında Erzurum’da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç̧̧ içe bir yasam sürdürmeyi tercih etti. Kürt, siyasetçi, yazar, akademisyen ve Avrupa İnsan Hakları Enstitüsü̈rektörüdür. Düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış̧̧ ve iç̧̧ politikasına katkıda bulundu. Iilk, Orta ve Lise eğitimini Tekman’da, yüksek öğrenimini Berlin Humbold Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1991 yılında başarıyla bitirerek tamamladı. 1992-1995 yıllarında stajyer hukukçu olarak Berlin Yargıtay’ında üç̧ yıl görev yaptı.

 

1995-1997 yılları arasında’ ‘Parlamentodaki siyasi parti gruplarının anayasa, seçim hukuku ve tüzük kurallarına göre oluşumu’’ konulu teziyle mastıra, 1999 yılında Anayasa Hukukunda Sığınma hakkı ve Türkiyeli Kürtlerin iltica nedenleri’’ konulu teziyle Devlet İdare Bilimleri Doktoru oldu. 2003 yılında ‘da” Avrupa Birliği dinamiklerinin siyasi, yasal ve kurumsal çerçeveleri üzerindeki etkileri” konulu teziyle ikinci doktorasını tamamlayarak Siyaset Bilimi doktoru oldu. Hemen akabinde “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonuna ilişkin beklentiler ve sorunlar” konulu teziyle 2004 yılında Berlin Hür Üniversitesinde Doçent akabinde 2007 yılında Profesör oldu.

 

Almanya Federal Haber Alma Servisinin 2007 yılında bizimle birlikte çalış̧̧ teklifini sert bir dille reddetti. Dünyanın hemen hemen tüm tanınmış̧̧ üniversitelerinde konferanslar verdi. Anayasa Hukuku, İltica Hukuku, Avrupa Hukuku, Halklar Hukuku, İnsan hakları, uluslararası ilişkiler, terörizm, köktencilik ve göçmenlerin sorunlarıyla ilgili konularda ilmi araştırmalar yapmaktadır. Evli, Şirin, Deniz ve Koray ‘ın babasıdır.

 

Uzun Hayat hikayesi

19 Ağustos 1958 yılında Erzurum’da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşam sürdürmeyi tercih etti. Kürt asıllı Türk siyasetçi ve akademisyendir. Baba Adı Abdulbaki; Anne Adı Nebahat ‘tır. 

İlk, orta ve lise eğitimini Tekman’da, yüksek öğrenimini Berlin Humbold Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1991 yılında tamamladı.

 

1997 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1999 yılında Alman İdari Bilimler Fakültesinde doktor unvanı aldı. 2003 yılında siyaset bilmi dalında ikinci doktorasını (Dr.rer.pol.) tamamladı.   2004 yılında Berlin Hür Üniversitesinde Doçent doçentlik tezini başarıyla tamamladı akabinde 2007 yılında Profesör oldu.  

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer’de - Alman İdari Bilimler Fakültesinde – Master yaparak lisan üstü öğrenimini 1997 yılında tamamladı. Master tezini, „Parlamentodaki Fraksiyonların kuruluş ve çalışma metotlarının Anayasa Hukuku, seçim kanunları ve tüzük yasalarına göre değerlendirilmesi “(Die Bildung von Fraktionen im Parlament – Verfassungs-, wahl und geschäftsordnungs-rechtliche Vorgaben) konusu üzerine hazırlamıştır.

Yazıcıoğlu, 1997 yılında (Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer) Alman Devlet İdari Bilimler Yüksek okulunda, Anayasa hukuku dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997 yılında aynı Üniversitenin senatosuna seçildi.

İltica Hukuku ve Türkiyeli Kürtler in göç sebepleri („Asylgrundrecht und die Türkisch/Kurdische Zuwanderung“) konulu doktora tezi ile Devlet İdari Bilmleri dalında (Dr. rer. publ.) ilk doktorasını 1999 senesinde ise başarıyla tamamladı.

Yazıcıoğlu, 2003 yılında da Avrupa Birliği çerçevesindeki dinamiğin siyasi, hukuki ve yapısal özelliklerinin yarattığı etkiler üzerine hazırladığı doktora tezi ile („Die Dynamik in der Europäischen Union – Auswirkungen auf politische, rechtliche sowie institutionelle Rahmenbedingungen“) Berlin Hür Üniversitesin´de siyaset bilmi dalında ikinci doktorsını (Dr.rer.pol.) tamamladı. Doktora Notu: fevkalede.

Yazıcıoğlu yine Berlin Hür Üniversitesinde 24.11.2004 tarihinde Türkiye´nin Avrupa Birliğine uyumunda beklenenler ve problemler konulu („Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Integrationsfrage der Türkei in die Europäische Union“) doçentlik tezini başarıyla tamamladı. Siyasal bilgiler ve idari bilimler dallarında Üniversite Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başladı. Akabinde  dersler vermeye başlamıştır.

Yazıcıoğlu 2002 yılında “Türkiye’nin Uyumu bağlamında Avrupa Araştırmaları”(Europische Studien zur Integration der Türkei) adlı altı aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır.

2004 yılından itibaren de “Avrupada Hukuk ve Demokrasi” ( Recht und Demokrati in Europa) adlı altı aylık uluslararası ilişkiler ve hukuksal araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. Euro Agenda “Avrupa Günlüğü” adlı uluslararası ilişkiler ve sosyal bilimler dergisinin yayın Kurulu üyesidir.

Kendisi halen Avrupa’da yaşamasına rağmen ülkenin sorunlarıyla yakından ilgilenmekte , gelişmeleri takip etmekte ve hatta etik bir davranış ve tavır gereği ülke problemlerinin en yoğun yaşandığı Hakkari coğrafyasında yayın yapan Yüksekova haber adlı yayın organına makaleler yazarak destek vermektedir.

1997’lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında da araştırmalar yapmaya başladi, 1990’lı yıllar boyunca Kürt realitesinde hukuksal, sosyolojik ve siyasi konularda ilmi araştırmalar yapmakta ve bu alandaki çalışmalarını halen de sürdürmektedir.

Yazıcıoğlu, 2000 – 2006 yıllarında Almanya’da Berlin Hür Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler, Türkiye’de etnik sorunlar ve Kürt realitesi, Türkiye Avrupa İlişkileri, Siyasi İslam ve terörizm konularında araştırmalar yapmış, aynı konularda ders vermiş ve terörizm konusunda danışmanlık yapmaktadır. Terörizm, etnik sorunlar, Avrupa Birliği, Avrasya ve Orta Doğu konularında da çalışmalar yapmış olan  Yazıcıoğlu’nun Almanca olarak yayınlanmış onbir kitabı, değişik dergi ve gazetelerde yayınlanmış 200’ün üzerinde makalesi mevcuttur.

Yazıcıoğlu, 2006 yılında çalışmalarını daha geniş bir çerçeveye kavuşturmak, yine kendi alanlarında yetkin olan akademisyen ve uzmanlarla özgün ve geniş kapsamlı çalışmalar yürütmek amacıyla Stratejik Araştırma Enstitüsünü kurmuş ve başkanlığını üstlenmiştir.

Yazıcıoğlu Almanca, Fransizca, Kürtce, İngilizce ve Türkce bilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşıdır. Deniz, Koray ve Sirin isimli üç çocuğu bulunmaktadır.

 

Siyasi yaşamı

 

Öğrencilik döneminden itibaren aktif siyasetle uğraşan Prof. Dr. Dr. Mag Ümit Yazıcıoğlu 1997 yılında Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer'in (- Alman Devlet İdari Bilimler  Üniversitesinin -) senatosuna seçilererk 2000 yılına kadar aynı Üniversitede ''Senatör'' olarak görev yapmıştır.  

 

Eserleri

a) Milli Kütüphanede bulunan eserleri

1.) Yazıcıoğlu, Ümit : Von der SED zur „Die Linke“ – Die Geschichte der PDS als gesamtdeutscher Partei[1]. Tekman 2012 (PDF 362 Seiten, 3,9 MB).

 

2.) Yazıcıoğlu, Ümit : Das Asylgrundrecht und die türkisch-kurdische Zuwanderung P. Lang, Frankfurt am Main, New York 2000, ISBN 3-631-36603-5

 

3.) Yazıcıoğlu, Ümit : Erwartungen und Probleme hinsichtlich der Integrationsfrage der Türkei in die Europäische Union Tenea, Bristol, Berlin 2005, ISBN 3-86504-129-9

 

4.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Bildung von Fraktionen im Parlament: verfassungsrechtliche, wahlrechtliche und geschäftsordnungsrechtliche Vorgaben Köster, Berlin 2000, ISBN 3-89574-383-6

 

5.) Yazıcıoğlu, Ümit : Zuwanderung von Kurden : Ursachen und Asylrechtsprechung, die PKK und der Fall Öcalan Köster, Berlin 2000, ISBN 3-89574-399-2

 

6.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Türkei-Politik der Europäischen Union, Der Andere Verlag, Osnabrück,2004, ISBN 3-89959-148-8

 

7.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Dynamik in der Europäischen Union : Auswirkungen auf politische, rechtliche sowie institutionelle Rahmenbedingungen Der Andere Verlag, Osnabrück, 2003, ISBN 3-89959-059-7

 

8.) Yazıcıoğlu, Ümit : Meinungsaustausch um einen möglichen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union, Yazıcıoğlu, Berlin, 2003, ISBN 3-930943-54-9

 

9.) Yazıcıoğlu, Ümit : Die Umsetzung der politischen Kriterien von Kopenhagen in der Türkei, Yazıcıoğlu, Berlin, 2002, ISBN 3-930943-55-7

 

10.) Yazıcıoğlu, Ümit : Europäische Studien zur Integration der Türkei, Der Andere Verlag, Osnabrück, 2002, ISBN 3-89959-016-3

 

11.) Yazıcıoğlu, Ümit : Machenschaften des Verfassungsschutzes, Der Andere Verlag, Osnabrück, 2016, ISBN 3-89959-281-6

 

b) Makalelerini basından'da bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}