Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Yaptığımız işin özellikleri

Yaptığımız işin özellikleri

Beş özelliğin etkileşimi çalışmamızı karakterize ediyor. Sürekli olarak birden fazla perspektiften takip ettiğimiz çalışmamızın temel özelliği akademik doğasıdır. Konuların seçiminde ve bunların işlenmesine ilişkin kararda bağımsızız; Seçim kriteri, bizler açısından siyasi uygunluktur. Sözlü tavsiye genellikle gizlidir. Ayrıntılı olarak özellikler:

 

İlmi Tavsiyemiz,

Yaklaşık 25 bilim insanımızın araştırmasına dayanmaktadır. Sadece kendi aralarında değil, aynı zamanda Avrupa'daki ve uluslararası diğer araştırma kurumlarından meslektaşlarıyla da yoğun bir profesyonel alışverişi sürdürüyorlar. Her iki yılda bir, Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan ve çalışmalarımızın odak noktalarını belirleyen araştırma için bir oryantasyon çerçevesi geliştiriyoruz. Bununla uyumlu araştırma gündemi, kurum içinde, uluslararası araştırma derneklerinde ve siyasi karar vericilerle ve uluslararası politikadaki güncel olaylar ve gelişmelerle ilgili sürekli bir düşünme ve tartışma sürecinde ortaya çıkar. Yayın serimiz, kalite güvencesi için dahili bir yazılı inceleme sürecinden geçer. Araştırma Danışma Kurulu, araştırma planlaması ve kalite güvencesi için tavsiyelerde bulunur.

 

Bağımsızlık

Bağımsız olarak araştırır ve tavsiyelerde bulunuruz ve herhangi bir siyasi partiye veya başka bir kuruma veya herhangi bir programa veya çıkar grubuna bağlı değiliz. Önceliklerimizi kendimiz belirler ve ucu açık araştırmalar yaparız. Sözleşmeli araştırma yapıyoruz; Tematik olarak araştırma gündemimize uyan araştırma projeleri için özel olarak üçüncü taraflardan hibe topluyoruz. Bu yasal amacımız kapsamında bağımsızlığımızı garanti eder: Siyasi tavsiye amacıyla sözleşmeli araştırma yapıyoruz.

 

Çok yönlülük ve çoğulculuk

Yaklaşık 20 bilim insanı ile, farklı bakış açılarını birleştirmemizi sağlayan geniş bölgesel ve tematik uzmanlık sunuyoruz. Bilim adamları, anlaşılır bir şekilde gerekçelendirmek koşuluyla, farklı, bazen çelişkili konumları temsil edebilirler. Enstitü tarafından siyasi konularda herhangi bir enstitünün görüşü veya resmî açıklama bulunmamaktadır.

 

Politika alaka düzeyi Araştırmamız politika ve eylemle ilgilidir.

Odak noktası siyaset kurumuna tavsiye vermek olduğundan, bu aktörler için ilgili olan veya olması gereken sorunlar ve konularla ilgileniyoruz. Amaç, enstitüden gelen uzmanlığı siyasi aktörlerin yargılarına ve karar verme süreçlerine yansıtmaktır. Sadece analizler ve bilgi aktarımı sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda tartışmaya sunduğumuz eylem ve senaryolar için seçenekler geliştiriyoruz. Ayrıca temel araştırma sonuçlarını da çalışmalarımıza dahil ediyor ve dünyadaki tüm üniversitelerle de işbirliği yapıyoruz.

 

Gizlilik

Enstitümüz, bilim ve siyaset arasında alışveriş ve iletişim için bir yerdir. Siyasi karar alıcıların gizli bir ortamda enstitümüzün çalışanlarıyla soruları tartışabilecekleri ve fikirler üzerinde oynayabilecekleri bir yerdir. Tüm enstitü etkinliklerine yalnızca davetliler katılabilirler, davetiyelidir ve genellikle Özel Kuralımıza uygun olarak gerçekleşir. Kuralımız uyarınca bir toplantı veya bunun bir kısmı düzenlendiğinde, katılımcılar alınan bilgileri kullanmakta özgürdür, ancak ne konuşmacının veya konuşmacıların kimliği veya bağlantısı ne de başka bir katılımcının kimliği ifşa edilemez. Bu kural uyarınca yapılacak toplantıların tarafımızdan tertiplenen bir yerde yapılması ve tarafımızda organize edilmesi şarttır. Herhangi bir sektördeki herhangi bir grup birey, özellikle hassas nitelikteki konuların tartışılacağı durumlarda, bir etkinliği yürütmek için önceden kararlaştırılan bir kılavuz olarak Kuralımıza uymak zorundadır. Kutuplaşmış bir dünyada, etkin bir şekilde kullanılan kuralımız, insanları bir araya getirmeye, engelleri yıkmaya, fikirler üretmeye ve çözümler üzerinde anlaşmaya yardımcı olur. Organize ettiğimiz yerlerde gerçekleştirilen toplantılar, etkinlikler ve tartışmalar normalde ilgili durumlarda Kural'a başvurularak 'kayıt üzerine' yürütülür. Kuralın yeterince katı kabul edilmediği durumlarda, bir etkinlik 'kayıt dışı' tutulabilir. Daha fazla bilgi edinmek için soru sorarsanız bu sorularınızda belli bir ücreti ödendiğinde tarafımızdan cevaplandırılacaktır.

 

Aynı zamanda bilimsel yayınlar, internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla araştırma sonuçlarımızı geniş bir kitleye ulaştırıyor ve bunu yaparken bilim adamlarımızın eleştirileriyle de karşı karşıya kalıyoruz.

 

 

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

14 Aralık 2014, Lüksemburg

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}