Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Tekman'dan Bilim ve Hoşgörü Dolu Bir Yolculuk

Tekman'dan Bilim ve Hoşgörü Dolu Bir Yolculuk

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

Beyaz perdesiyle örtülü bu huzurlu toprak,

Tekman'ın dingin öyküsünü zarifçe paylaşıyor.

Kuzgunlarla uyum içindeki bir melodi,

Gökyüzünde, bilimle örülü bir dünya.

 

İşte buradayım,

Bilgelikle yoğrulmuş, Tekman'ın sevgi dolu rehberliğinde.

Gözlerim karanlığın içinde,

Aydınlığın izlediği yollarda adımlarımı atıyorum.

Risk ve tehlike, benimle bir dans halinde,

Dünyaya bilimle katkıda bulunuyorum, Tekman'ın huzurlu topraklarında doğmuşum.

 

İşte buradayım,

Adeta bir dervişin sükûnetinde.

Karanlıkları aydınlatan bir ışık gibi,

Dünya kütüphanelerini dolaşıyorum,

Tekman'ın topraklarında, bilgelik ve hoşgörüyle besleniyorum.

 

Söylenecek çok söz var, bir o kadar fazla,

Dünya genelinde kırk sekiz üniversitede konferanslar düzenledim,

Diploma, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirdim.

Bilgi tohumları ektim, düşünce çiçekleri açtım,

Her bir üniversite, bir başka bilim kuytusunu aydınlattı.

 

Çok şükür, namert olmadım bu güzel topraklarda,

Tekman'ın coğrafyasında,

Yağmalanmamış, bilim ve hoşgörü dolu bir başın dimdik duruyor.

 

Yoldaşım, bilimle yarışan değil,

Penceremden seyreden barış güvercinleri gibi.

Kar hala masum, donmuş topraklar üzerinde,

Benim gençliğimdeki hayaller gibi.

 

Düşünmek için yaşım yetmez belki,

Ama Tekman'ın kalbinde yaşamak,

Bir bilim insanı için büyük bir ayrıcalık ve gurur kaynağıdır.

 

4 Şubat 2024, Lüksemburg

 

Bu Şiirimin Analizi:

1. Tema ve Atmosfer:

Şiirin ana teması, Tekman coğrafyasının bilimle ve hoşgörüyle örülü huzurlu atmosferidir. Beyaz perdeyle örtülü topraklar, kuzgunların uyum içindeki melodiyle birleşerek sükûnet dolu bir öykü anlatır. Bilim ve hoşgörü, şiirin temelini oluşturan ana unsurlardır.

2. Metaforlar ve İmajlar:

Beyaz perde, toprakları huzurlu ve zarif bir örtü olarak simgeler. Kuzgunlarla uyum içindeki melodi, bilimle örülü gökyüzünde bir dünya tasvir eder. Gözlerin karanlığın içinde olması, aydınlığın izlediği yolların arayışını, bilgelikle yoğrulmuş bir rehberlikle bulma çabasını yansıtır. Risk ve tehlike, bir dans halinde ifade edilerek bilimin zorluklarla mücadelesi vurgulanır.

3. Derviş İmajı:

Derviş imgesi, sükûnet ve huzur içinde bir varlık olarak kullanılmıştır. Bu imge, bilgelik ve hoşgörüyle yoğrulmuş bir kişiliği temsil eder.

4. Kırk Sekiz Üniversite:

Şairin dünya genelinde kırk sekiz üniversitede konferanslar düzenlediğini belirtmesi, bilimle aktif bir şekilde etkileşimde bulunduğunu ve bu etkileşimin kapsamlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eder. Diploma, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini yetiştirmesi, bilgi tohumlarını ekip düşünce çiçeklerini açtığını, her bir üniversitenin bir bilim kuytusunu aydınlattığını gösterir.

5. Barış ve Masumiyet:

Yoldaşlık, barış ve masumiyet simgeleri, bilim insanının sadece bilime değil aynı zamanda dünyaya ve topluma barış ve sevgi getirmeyi hedeflediğini ifade eder. Bu, bilimin insan hayatına ve çevresine olumlu bir etki yapma amacını vurgular.

6. Bilim ve Gurur:

Şairin Tekman'ın coğrafyasında yaşamanın, bir bilim insanı için büyük bir ayrıcalık ve gurur kaynağı olduğunu ifade etmesi, bilimin yaşamına katkısının önemini ve bu katkının ona duyulan gururu vurgular.

7. Dil ve Üslup:

Nazik ve hoşgörülü bir dil kullanılmıştır. Metaforlar ve imajlar, şiire derinlik katarken, anlamın güçlü bir şekilde iletilmesini sağlar.

Bu analiz, şairin Tekman coğrafyasını, bilimle yoğrulmuş huzur dolu bir dünya olarak tasvir ettiğini ve bilim insanının bu coğrafyada yaşamanın gururunu ve sorumluluğunu taşıdığını ortaya koymaktadır.

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}