Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Seçim Sonuçları ve Tekman

Seçim Sonuçları ve Tekman


Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

Türk siyaseti çok partili hayata geri dönüş sonrasında, kent-leşme olgusunun ortaya çıkar-dığı yeni dinamikler etrafında ideolojik yelpazesini genişletti. 1980 öncesinde siyasi bölün-menin yer altına inmesi ve şid-det dozajının artması neticesin-de cari rejimin taşıyıcısı olan ordu, yönetime el koymak sure-tiyle siyasal çatışmayı sonlan-dırdı. Darbe sonrası, otorite do-zu yüksek yeni bir hukuk ve siyaset arayışına giren ara rejimin temel kabulü, ideolojik ayrışmanın depolitize edilme-siydi.

Herkesin güce iktidara para ve menfaate eğildiği bir dönemde, değerli halkımız hakkı hakikati ve mazlum insanların çığlık-larını oylarıyla duyurdu.

 

Tekman’lılar, insan olarak 30 Mart 2014, de Tekman’nın tarihini altın harflerle yazıldılar.

 

TATOS merkezde, Talo ve Karapınar ‘da bazı insanların ezici çoğunluğu kemik derdinde iktidara ve güce tabi olup amigoluk yaparken, kimileri talo ‘dan öğretmen olduğu halde oportünist olup aralarda dolaşır-ken, Tekman’ın onurlu halkı doğru olanı haykırdı.

Dolayısıyla 30 Mart 2014’de Ali Sait Fırat’ı Tekman'a Belediye Başkan’ı olarak seçmekle hem oportünistlere ve hem de dünya emperyalizmine ve onun yerli taşeronlarına karşı korkusuzca sesini duyurdu.

 

Ey Tekman’ın onurlu halkı, Allah hepinizden razı olsun Bugünden itibaren Ali Sait Fırat Tekman için büyük bir sorum-luluk taşımaktadır. Kendilerini tebrik ediyor yeni görevlerinde şimdiden başarılar diliyorum. Ben bir Tekman’la olarak ilk önce onun yüz günlük yapacağı belediye çalışmalarını yakinen izleyeceğim. 

 

Tekman ‘a hizmet getirip getir-meyeceğini değerlendireceğim, Tekman’daki günümüzdeki bu gelişmeleri ve bu faaliyetle-ri yüz gün sonra Tekrar dilegetireceğim. Bu bağlamda, yeri geldiğinde gerçekleri söylemek-ten ve düşüncemizi Tekman acısından savunmakta korkma-dan kimseyi incitmeden her şeyi tartışacağız.

 

Bildiğiniz gibi 11 yıldır AK Parti Tekman’da iktidardaydı, bunla-rın parti yönetim ve parla-menterleri ayda bir toplantı yapar, biz bu hizmetleri yaptık. İşte bunları yapıyoruz şunları yapacağız diye, kamuya bilgi verirlerdi.  

 

Bunun yanında birde koordina-tör milletvekilleri, bölge millet-vekilleri, bakanlar Tekman’a gelirdi. Hepsinde’ de müthiş bir kalabalık vardı. Tekman’a hizmet, vaatlerinde bulunur-lardı. Ama Tekman’ı Erzurum ’a bağlayan Palandöken geçi-dine beş kilometrelik bir Tünel bile açmadılar, İstanbul’a ise Tüp geçitler yaptılar.

 

AK-P hükümet olarak Tekman’a hiçbir hizmeti 11 yıllık iktidar döneminde getirmedi. Gün geldi 30 Mart 2014 oldu ve Tekman halkı sandığa gitti. İlçe AK-Parti Belediye Başkan ada-yı Müfit Bingöl eski dönemde AK-partinin aldığı oyların çok altında bir oy aldı. Bu da onun ve yanındaki AK-Parti secim ek-ibinin başarısızlığının Tekman ’daki tescilidir. 

 

Diğer taraftan söz ülke-de kaybedenler kulübüne gelince, 30 MART 2014 Yerel Seçim’lerinden AK Parti ve BDP büyük bir zaferle çıkarken, Gülen cemaati ve onunla iş birliğine giren birçok isim de kaybedenler kulübünün üyesi haline geldi.

 

1 Nisan 2014, Lüksemburg

 

 

 

Überschrift

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}