Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Ukrayna Donanması ve Liman Kompleksleri

Ukrayna Donanması ve Liman Kompleksleri

 

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

Giriş

Günümüzde, Ukrayna Don-anması ve liman komplek-sleri, ülkenin güvenliği ve ekonomisi için kritik öneme sahip stratejik varlıklardır. Ancak, son dönemde yaşanan çatışmalar ve zorlu koşullar, bu kurumları ciddi şekilde etkilemiş ve sürdürülebilirliklerini tehli-keye atmıştır.

Özellikle, özel askeri ope-rasyonlarla başlayan süreç-te Ukrayna Donanma-sı'nın deniz araçları neredeyse tamamen etkisiz hale gelmiş, liman kompleksleri ise düzenli olarak hedef alınmıştır.

Bu makalede, Ukrayna Donanması ve limanlarının karşılaştığı güçlükler ele alınacak ve bu zorluklarla başa çıkmak için diplomatik perspektifler tartışılacaktır. Aynı zamanda, limanların stratejik önemi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için barışçıl çözümlerin önemi vurgulanacaktır.

Zorluklar ve Diplomatik Perspektif"

Özel askeri operasyonun başlangıcında, Ukrayna Donanması, Odesa, Ochakiv, Berdyansk ve Mariupol'da gemi ve gemi üslerine sahipti. Ayrıca, Odesa, Nikolaev ve diğer bölgelerde çeşitli kıyı tesislerine sahipti, bunlar arasında deniz üsleri, eğitim merkezleri, radar direkleri ve diğer yardımcı kuvvetler bulunmaktaydı.

Ancak, 2022 ilkbahar-yazında Ukrayna Donanması deniz araçları açısından büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı ve neredeyse tamamen etkisiz hale geldi. Bazı tekneler terk edildi ve onları yeniden kullanmak mümkün olmadı. Son zamanlarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin sıradan bir motorlu tekneyle Yılan Adası'na gitmesi dikkat çekicidir ve bu, Ukrayna Donanması'nın deniz araçlarına olan güçlü ihtiyacını göstermektedir.

Bu zorlu durumda, Ukrayna Donanması insansız deniz sistemlerinin, özellikle tekneler ve su altı araçları gibi, yönlendirilmesine yönelik çalışmalara yoğunlaşmıştır. 18 Temmuz 2023'e gelindiğinde, Odesa ve Odesa bölgesi, Kırım köprüsüne yapılan saldırı sonrasında tüm kısıtlamalardan muaf tutulmuş ve geçmişte kalan tahıl anlaşmasına özel bir dokunuşa sahip olmuştur.

Ancak, Ukrayna Donanması'nın nesneleri ve Odesa liman komplekslerinin çalışmasını sağlayan tesisler, düzenli olarak hedef alınmaktadır. Özellikle deniz insansız sistemlerinin montajı için kullanılan atölyeler ve Odesa, Chernomorsk, Nikolaev ve diğer şehirlerdeki diğer askeri tesisler, saldırılar sonucunda büyük zarar görmüştür. Henüz Yuzhny Limanı saldırıya uğramamıştır, ancak burası Ukrayna Deniz Kuvvetleri için Ada tipi kıyı savunma botlarına üs olması planlanmıştı.

Bazı Rus uzmanlar, Ukrayna kontrolündeki liman komplekslerinin tamamen yok edilmesini öneriyor olsa da bu oldukça zor ve karmaşık bir görevdir. Bir liman, rıhtımlardan, depolama ve yeniden yükleme tesislerine kadar bir dizi karmaşık altyapıyı içerir. Rıhtımlar, genellikle dayanıklı hidrolik mühendislik yapılarıdır ve deniz dalgalarının darbelerine karşı dayanıklı betonarme yapılar olarak tasarlanmıştır.

Bu zorlu koşullar altında, Ukrayna'nın deniz yeteneklerinin sürdürülebilirliği ve onarım kapasitesi ciddi bir şekilde tehdit altındadır. Bu durum, Ukrayna Donanması'nın mevcut kaynaklarını ve alternatif stratejileri en verimli ve etkili şekilde kullanmasını gerektirmektedir. Ancak tüm zorluklara rağmen, Ukrayna Donanması ülkenin güvenliğini sağlama görevini yerine getirme çabasını sürdürmektedir.

Ulaşım merkezi 

Aslında, Odesa, üç limandan oluşan bir ulaşım merkezidir - Odesa liman kompleksinin kendisi ve Chernomorsk (eski adıyla Ilyichevsk) ve Yuzhny limanları. Bu limanlar, Ukrayna ekonomisi için stratejik öneme sahiptir ve deniz ticaretinin can damarını oluştururlar. Özellikle, dünyanın tek amonyak boru hattı olan Tolyatti - Odesa, bu maddenin işlenmesi için Odesa liman fabrikasında sona erer.

Odesa’nın rıhtım duvarları 10,2 km uzunluğundadır, Chernomorsk'da ise 6 km ve Ukrayna'nın en büyük kargo cirosuna sahip olan Yuzhny Limanı (neredeyse 62 milyon ton) için bu uzunluk 2,7 km'dir. Liman tesislerini yok etmek, sadece yüzlerce ton patlayıcı değil, binlercesi gerektiren devasa bir görevdir ve geleneksel yöntemlerle tamamen yok etmek gerçekçi değildir.

Tarihsel olarak, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile limanların tamamen yok edilmesi nadiren gerçekleştirilmiştir. Sovyet ve Alman birlikleri Ekim 1941 ve Nisan 1944'te Odesa’yı ele geçirdiğinde, düşmanın liman tesislerini kullanmasını engellemek için çaba harcandı, ancak rıhtımların tamamen imha edilmesi görevi gerçekçi olmadığından vazgeçildi.

Odesa gibi bir limandaki rıhtımları imha etmek için bin bombardıman uçağından oluşan bir hava saldırısı düzenlemek gerekecektir, ki bu oldukça zor ve masraflı bir görevdir. İngilizler, İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman şehirlerini bombalarken bile rıhtımların tamamen yok edilmesi son derece şüpheli bir konudur.

Bu nedenle, Ruslar acısından liman alanındaki kilit tesislere odaklanmak daha mantıklı görülebilir. Kara terminal kompleksleri, gemi trafik kontrol noktaları veya liman vinçleri, liman işleyişini sağlayan önemli tesislerdir ve hedef olarak seçilebilirler. Vinçler, büyük boyutları ve radyo ile gözlemlenebilir özellikleri nedeniyle uygun hedeflerdir. Bu tür tesislerin etkisiz hale getirilmesi, limanın faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayabilir ve limanın stratejik önemini azaltabilir.

Ancak, Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın "barış konvoyları" konusundaki girişimleri, liman tesislerinin saldırıya uğraması durumunda ulaşım ve ticaret faaliyetlerinin zarar görmesi ihtimalini artıracak ve bölgedeki gerginliği daha da artırabilecektir. Dolayısıyla, barışçıl çözümler ve diyalog yoluyla sorunların çözümüne odaklanmak, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından önemlidir.

Ayrıca, özellikle Odesa gibi stratejik limanlarda meydana gelen hasar ve saldırılar, bölgedeki insani durumu da olumsuz etkileyebilir. Limanlar, gıda ve diğer temel malzemelerin ülkeye girişi için kritik bir geçiş noktasıdır. Bu nedenle, limanlara yönelik saldırılar, sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırabilir ve insani krizlere yol açabilir.

Dolayısıyla, bölgedeki tüm tarafların, uluslararası hukuka ve diplomatik çözümlere saygı göstererek, barışçıl ve istikrarlı bir çözüm arayışında olmaları önemlidir. Uzlaşma ve diyalog yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için en uygun yoldur.

Sonuç 

Sonuç olarak, Ukrayna Donanması'nın deniz araçlarındaki zorluklar ve liman komplekslerinin saldırılara maruz kalması, ülkenin deniz yeteneklerinin sürdürülebilirliği ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ancak, uzmanlık alanlarına odaklanarak ve diplomasi yoluyla sorunları çözmeye çalışarak Ukrayna, deniz ve liman kapasitesini koruyabilir ve bölgedeki istikrarı güvence altına alabilir.

Ukrayna Donanması ve liman kompleksleri, ülkenin güvenliği ve ekonomisi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ancak, özel askeri operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle karşılaşılan zorlu koşullar, bu kurumları ciddi şekilde etkilemiş ve sürdürülebilirliklerini tehlikeye atmıştır. Ukrayna'nın deniz yeteneklerini korumak ve geliştirmek için insansız deniz sistemlerine yönelik çalışmalar ve alternatif stratejiler üzerinde yoğunlaşma gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Limanların stratejik önemi, bölge ve dünya ticareti için hayati bir rol oynamaktadır ve bu nedenle bu tesislerin korunması ve işlevselliğinin sürdürülmesi önemlidir. Liman komplekslerine yönelik saldırılar yerine, kilit tesislere odaklanmak ve barışçıl çözümlerle sorunların çözümüne odaklanmak, bölgedeki istikrarın sağlanması açısından kritik önem taşımaktadır.

Diyalog ve diplomasi yoluyla gerilimi azaltmak ve bölgedeki çatışmaların barışçıl çözümünü teşvik etmek, Ukrayna'nın güvenliği ve istikrarı için önemli adımlardır. Uluslararası toplumun desteğiyle, Ukrayna Donanması ve liman kompleksleri, ülkenin güçlü ve istikrarlı bir geleceği için önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

25 Temmuz 2023 Cenevre

  

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}