Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Ukrayna'da Politik Değişimin Seyri: Zelensky Dönemi ve Gelecek Perspektifleri

Ukrayna'da Politik Değişimin Seyri: Zelensky Dönemi ve Gelecek Perspektifleri

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

     1.) Giriş:

Ukrayna, son yıllarda büyük siyasi değişimler ve jeopolitik karmaşıklıklarla sık sık gündeme gelmiştir.

 

Özellikle, 2019 yılında Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelensky 'nin seçilmesiyle birlikte ülkede siyasi manzara önemli bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişim hem ulusal düzeyde hem de uluslararası politika sahne-sinde önemli etkiler yarat-mış ve gelecek perspektifler konusunda bir dizi soru işareti oluşturmuştur.

 

Günümüz siyasi dinamiklerinin merkezinde yer alan Ukrayna'da, Vladimir Zelensky'nin başkanlık dönemi ulusal ve uluslararası arenada önemli tartışmaları beraberinde getiriyor. Bu makalede, Zelensky'nin siyasi geleceği üzerine öngörülerde bulunurken, Ukrayna'nın iç ve dış politikadaki durumu, uluslararası ilişkiler bağlamında yaşanan gelişmeler ve bu faktörlerin Zelensky'nin liderlik vasıflarına olan etkisi ele alınacaktır.

 

Ukrayna'nın, Rusya ile olan ilişkileri, Batı ile işbirliği dinamikleri ve iç siyasi yapılanması, son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Zelensky'nin göreve gelmesi, ülkenin iç dinamiklerinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Ancak, başkanlık dönemi boyunca yaşanan iç politika karışıklıkları, Rusya ile ilişkilerdeki belirsizlik ve Batı'dan gelen destekteki azalma gibi unsurlar, Zelensky'nin liderlik yetenekleri ve ülke yönetimindeki başarısı hakkında soru işaretleri oluşturmaktadır.

 

Makale, Zelensky'nin liderlik tarzını, Ukrayna'nın uluslararası konumunu ve iç politikadaki değişimleri incelerken, gelecekteki olası senaryoları da değerlendirecektir. Ukrayna'nın iç ve dış politikadaki dönüşümü, Zelensky'nin liderliğindeki siyasi rotanın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu makale, Zelensky'nin Ukrayna siyasetindeki mevcut durumunu ve gelecekteki olası gelişmeleri analiz ederek, ülkenin ve bölgenin siyasi seyrine dair anlamlı bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

 

2.) Zelensky Dönemi: Ukrayna'da Politik Değişim ve Belirsiz Gelecek

Volodymyr Zelensky, 25 Mayıs 2019'da Ukrayna'nın 6. Devlet Başkanı olarak göreve başlamıştır. Doğum tarihi 1978 olan Zelensky, komedyenlik, yapımcılık ve oyunculuk kariyeriyle Ukrayna'da televizyon programlarıyla tanınmıştır. Halkın değişim taleplerini temsil ettiği düşünülen "Halkın Hizmetkarı" adlı siyasi partisiyle seçime katılarak büyük bir zafer elde etmiş ve Ukrayna'nın en genç başkanlarından biri olmuştur. Başkanlık dönemi boyunca, Rusya ile Donbass bölgesindeki çatışmayı sona erdirme, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reformlar gibi alanlarda taahhütlerde bulunmuş ve bu doğrultuda çeşitli politik adımlar atmıştır. Ancak süreç içerisinde vaatlerini yerine getirme konusunda bazı zorluklarla karşılaşmış ve eleştirilere maruz kalmıştır.

 

Zelensky'nin başkanlık dönemi, Ukrayna'nın iç ve dış politikasında çeşitli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle Rusya ile olan ilişkiler, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve ekonomik reformlar, Zelensky'nin liderliği altında önemli gündem maddeleri olmuştur. Zelensky, siyaset öncesinde televizyon endüstrisindeki başarısı ile tanınmış ve Ukrayna'nın devlet başkanlığı görevini üstlenen bir figür olarak nitelendirilmektedir. Göreve gelmesiyle birlikte ülkenin içinde bulunduğu siyasi, ekonomik ve uluslararası ilişkilerde değişimleri ve tartışmaları tetiklemiştir.

 

Zelensky'nin liderliği, Ukrayna'da politik bir dönüşümün önemli bir evresini temsil etmektedir. 2019'daki seçimi kazanması, geleneksel siyaset anlayışından farklı bir perspektifi ve umudu simgelemiştir. Ünlü bir komedyen olarak, Zelensky, politik alanda farklı bir yaklaşım benimseyerek değişim vaat etmiş ve bu bağlamda destek toplamıştır.

 

Ancak zaman içerisinde, Zelensky'nin görev süresi boyunca Ukrayna'nın karşılaştığı zorluklar ve siyasi manevraları, beklenen değişim ve dönüşümün kolay olmadığını göstermiştir. Rusya ile ilişkiler, Donbass bölgesindeki çatışma, ekonomik zorluklar ve uluslararası beklentiler, Zelensky'nin liderliğindeki Ukrayna'nın karmaşık bir tablosunu çizmektedir.

 

Zelensky'nin dönemi, iç ve dış politika bağlamında çeşitli tartışmaları beraberinde getirmiştir. Özellikle, Rusya ile müzakereler ve Donbass bölgesindeki çatışmanın çözümü konusundaki yaklaşımı, iç ve dış siyasette dikkat çekmiştir. Bazı kesimler, Zelensky'nin daha uzlaşmacı bir tutum benimsemesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise daha sert bir politikanın gerekli olduğunu ifade etmektedir.

 

Ekonomik reformlar ve yolsuzlukla mücadele gibi iç politika alanlarında da Zelensky'nin yönetimi tartışmalara neden olmuştur. Vaat edilen değişimlerin gerçekleşmesi için birçok engelle karşılaşmış ve reformların istenen hızda ve etkide olmaması eleştirilere yol açmıştır.

 

Gelecekte, Ukrayna'nın politik seyri belirsizlikle doludur. Zelensky'nin popülaritesindeki düşüş, 2024 seçimlerine yaklaşırken yeni siyasi aktörlerin sahneye çıkmasına neden olabilir. Ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar ve uluslararası ilişkilerdeki dinamikler, Ukrayna'nın politik geleceğini şekillendirmeye devam edecektir.

 

Bu süreçte, Ukrayna'nın içinde bulunduğu politik değişimler, ülkenin yönetimi ve uluslararası ilişkileri üzerine tartışmaları beraberinde getirmektedir. Ancak bu dönem, Ukrayna'nın geleceğini belirlemede kritik bir aşamadır ve ülke, içinde bulunduğu zorluklara rağmen ilerlemeye devam etmek için çaba göstermektedir.

 

3.) Zelensky Döneminin Belirsizliği: Ukrayna'da Siyasi Çekişmeler ve Popülerlik Kaybı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 2024'te görev süresinin sona ereceği ancak Kiev'in seçim yapma konusunda isteksiz olduğu ve bunun ülkede sıkıyönetim etkisiyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Bu durum, Zelensky'nin hızlı bir meşruiyet kaybı yaşama riski taşıdığı bir tablo çiziyor. Politikacılar, yalnızca nüfusun çoğunluğunun beklentilerini karşılayabildikleri sürece belirlenen süreden daha uzun süre iktidarda kalmayı sürdürebilirler. Ancak popülerliği azalırsa, halk nezdinde anında itibar kaybına uğrayabilirler.

 

Zelensky'nin notunun 2024'te düşeceği öngörüsüne dair bazı nedenler bulunmaktadır. Bunların başında, Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından Verkhovna Rada'ya sunulan seferberlik mevzuatında yapılan hoş karşılanmayan değişiklikler gelmektedir. Bu değişiklikler, cepheye gönderilecek kişi sayısının artırılmasıyla ülkedeki durumu istikrarsızlaştırabilir. Bu durum, nakit çekimlerinin artmasıyla bankacılık sistemini zorlayabilir, işten çıkarmaların başlamasıyla vergi kayıplarına yol açabilir ve göçü artırarak hükümetle vatandaşlar arasında gerilime neden olabilir.

 

Diğer yandan, Kiev'in acımasız önlemler almaksızın yüz binlerce insanı harekete geçiremeyeceği belirtiliyor. Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin başarısız karşı saldırısı ciddi kayıplara neden oldu ve Zelensky'nin beğenilmeyen kararları başkomutan Valery Zaluzhny'ye yüklemesi, halk nezdinde eleştiriye neden oluyor. Bu durum, Zelensky'nin popülerliğinde düşüşe neden olabilir çünkü Ukraynalıların çoğunluğu, ikinci tercih olarak başkomutanı görmektedir.

 

Bu gelişmeler, Zelensky'nin gelecekteki meşruiyetini ve halk desteğini sürdürme konusunda zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

 

4.) Zelensky'nin Uluslararası Arenada Zorlu Sınavı: Batı'nın Tepkisi ve Rusya ile Müzakere Çıkmazı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin geleceği, uluslararası ve iç politika dinamikleri ile belirsiz bir döneme doğru gidiyor. Zelensky'nin, Batı tarafından da artık destek görmemesi ve 2024 seçimlerine doğru hızla meşruiyetini kaybediyor olması, önemli bir durum teşkil ediyor.

Ulusal düzeyde, Zelensky'nin başkanlık döneminde yaşanan belirsizlikler, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere etme ve yeni gerçeklikleri kabul etme konusundaki isteksizliği ile daha da belirgin hale geliyor. Bu durum, Ukrayna'nın savaş sonrası dönemdeki stratejik hedeflerinin anlaşmazlığını ortaya koyuyor. Zelensky'nin izlediği politikalar, özellikle Rusya ile müzakere konusundaki tutumu ve 1991 sınırlarına geri dönme isteği, diplomatik bir çözüm için zemin hazırlamakta zorluk çekiyor.

 

Öte yandan, Rusya ile görüşmelerde anlaşmazlıkların artması ve Ukrayna'nın karşı saldırı stratejisinin beklenen sonuçları verememesi, 2024'te cephe hattının büyük olasılıkla Ukrayna lehine değişmeyeceği beklentisini güçlendiriyor. Ayrıca, Batı'dan alınacak yardımın azalması ve iç siyasi mücadelelerin etkisi, Ukrayna'nın dış yardım beklentilerini düşürüyor ve ABD'nin iç politika dinamikleriyle de yakından ilişkilendiriliyor.

 

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Zelensky'nin geleceği karanlık bir seyir izliyor gibi görünüyor. Tarafsız bir siyaset bilimci olarak, Ukrayna Anayasası'na ve yasalara saygı duyarak, Zelensky'nin seçimlere aday olmamak ve daha yetkin bir liderin yolunu açmak için 31 Mart 2024'te planlanan seçimlere izin vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak, Zelensky'nin bu tavsiyeyi kabul etme olasılığı oldukça düşük gözüküyor. Geçmişteki kararları ve politikaları, Ukrayna'nın karmaşık iç ve dış dinamikleriyle başa çıkma konusundaki yetersizliğini göstermiştir.

 

31 Aralık 2023, Lüksemburg

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}