Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Papa Francis'in Irak ziyareti ve Ayetullah

Papa Francis'in Irak ziyareti ve Ayetullah

Ümit Yazıcıoğlu

 

Papa Francis'in Irak ziyareti ikili bir amaca hizmet ediyor: Roma Kilisesi'nin İslam dünyası ile ilişkilerinde bir dönüm noktası ve Irak'taki azalan Hıristiyan sayısına dikkat çekiyor. Salgın zamanlarında saldırıya eğilimli bir bölgeye yapılan gezi, Papa'nın cesaretini kanıtlıyor. Iraklılar, Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yezidiler, Roma Piskoposuna kucak açarak teşekkür ediyorlar. Hepsi onu Batı'dan gelen dürüst bir haberci, uzlaşmayı sağlayan ve onlarla el sıkışan biri olarak görüyorlar. Özellikle Müslümanlar selefi, oldukça havalı entelektüel Benedict XVI. İle tanışırken, pek çok Müslüman da Francis'i insanlığın bir vasiyeti olarak görüyor.

 

Dinler arası diyalog için bir başka itici güç de yolculuğundan kaynaklanıyor. Francis şimdiye kadar Sünni Müslümanlar, Kahire Büyük Şeyh el Tayyeb ve Fas kralı ile fikir alışverişinde bulundu. Bir sonraki adımda Şii Müslümanları Irak'taki diyaloğa dahil etmek istiyor. Bu konuda Papa, farklı kaynaklardan gelen, farklı dinlere mensup müminlerin kardeş olarak buluşmasından endişe duymaktadır. Onları dayanışmanın ötesinde bir kardeşlik içinde bir araya getirmek istiyor. Avrupa'da çoğunluk toplumları ile Müslümanlar arasındaki cephelerin sertleştiği bir zamanda, Francis dinler arasında barış içinde bir arada yaşama yolunda önemli bir katkıda bulunuyor.

 

Papa, Irak'taki Hıristiyanlara da dikkat çekiyor. İyi bir sebep olmadan Batı'nın kendilerine kayıtsız kaldığından şikâyet ediyorlar. Şimdi Papa, IŞİD terörizminin hatırası ne kadar korkunç olursa olsun, onları vatanlarını terk etmemeye teşvik ediyor. İyi kelimelerin ardından daha somut bir yardım gelmelidir. Papa, savaş ve şiddetin damgasını vurduğu bir ülkeye yaptığı yolculukla, inançlarına bakılmaksızın başkalarının çektiği acılara kayıtsız kalmama sinyalini göndermeye çalışıyor.

5 Mart 2021 Seoul

 

b) Papa ve Ayetullah

 

Bu Cumartesi, yani 6 Mart 2021 günü, Francis, Irak'lı Şiilerin siyasi lider Ali el Sistani ile görüşecek. Bu din bilgini, Humeyni’niyi tasvip etmeyen bir modelin varlığını savunuyor.

 

Necef'teki Büyük Ayetullah Ali el Sistani'nin mütevaziliği, evi, İmam Ali'nin görkemli türbe camisine sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir. Küçük bir araba geçmesi bile çok zor olan dar bir ara sokakta yer almaktadır. Ziyaretçiler neredeyse son elli metre yürümek zorunda. Sistani onlarla içerisi temiz döşenmiş olan sade ve süssüez bir odada konuşuyor. İçeride beyaz badanalı duvarda plastik oturma minderli iki ahşap bank, önünde iki sehpa var. İran halıları zemini kaplıyor. Ayakkabılar içeri odaya girmeden önce çıkarılıyor, ancak daha sonra odaya girilebiliyor.

 

90 yaşındaki Büyük Ayetullah, ziyaretçilerini genellikle oturur vaziyette karşılıyor. 84 yaşındaki Papa Francis için Sistani'nin ayakta papayı karşılaması naziklik açısından muhtemeldir. Katolik Papa ve Şii Büyük Ayetullah'ın bu Cumartesi yani 6. Mart 2021  sabahı ilk görüşmelerinde birbirlerini ruhani kardeşler olarak tanıyacakları ve göz hizasında buluşacakları konusunda söylenecek çok şey var.

 

Sistani, görkemli İmam Ali Camii'nin altın döşemelerinin olduğu bir ibadethaneye çok yakın bir evde oldukça sade koşullarda yaşıyor, Papa Francis de yerine Vatikan'daki Apostolik Sarayda yaşamayı tercih etmediği için, Santa Marta misafirhanesinin egemen olduğu mütevazı bir odada yaşıyor.  Aziz Petrus Bazilikası'nın güçlü kubbesi. Arjantinli Cizvit Francis ve Iraklı Şii Sistani, mahallelerinde yaşadıkları ünlü ibadethanelerin büyüklüğü ve ihtişamı nedeniyle kendilerini kasıtlı olarak fakir ve mütevazi yapıyorlar.

 

Şiilerin dünya çapındaki tüm Müslümanların sadece yüzde onunu oluşturduğu doğru, Sünniler ise küresel İslam'a hakim. Ancak Irak'ta, kabaca 39 milyonluk nüfusun yüzde 60'ı Şii. Dünya çapındaki Şiilerin kendi kendini "koruyucu gücü" ilan ettiği doğu komşu ülkesi İran'da, 83 milyonluk nüfusun neredeyse yüzde 90'ı Şii.

 

Ancak "küçük" Irak Şiiliği, "büyük" İran'ın bir uzantısı değil. 1979 devriminden bu yana Tahran'ı yöneten mollaların, Bağdat'taki siyasi liderlerin ve Necef'teki ruhani otoritelerin iradelerini ve kendi ideolojilerini dayatma girişimleri başarısız oldu. Yine de Tahran denemeye devam ediyor. Şu anda, esas olarak, Papa'nın ziyaretinden kısa bir süre önce Bağdat ve Erbil'e roket saldırıları ile “uyarı atışı” yapan Irak'taki Şii milislerin desteğiyle tahran bölgede etkili olmaya çalışıyor .

 

Iraklı Şiilerin bağımsızlığını ve inatçılığını hiç kimse Sistani'den daha iyi temsil edemez. Kendisinin İran'dan geldiği doğru. Ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed'de, soy ağacı Şiilerin dinlerinin kurucu babalarından biri olarak gördüğü peygamber Muhammed'in torunu Hüseyin'e kadar uzanan bir alim ailesinin oğlu olarak doğdu.. Sistani, İran Şiilerinin ilahiyat merkezi olan Kum'da bir ergen olarak İslam'ı incelemeye başladı. Ancak 1951 gibi erken bir zamanda, Büyük Ayetullah Ebu el Kasım el Khoei'den önemli ölçüde etkilendiği çalışmalarına devam etmek için Necef'e geldi. Khoeinin 1992'deki ölümünden sonra Sistani, Necef'teki etkili Hauza alimler okulunun başı olarak Khoei'nin yerini alacaktı.

 

İran'daki siyasi olarak eylemci Şii liderlerin, her şeyden önce son devrimci lider Ruhullah Humeyni'nin ve şu anki "Yüce Lider" Ali Hamaney'in aksine, Iraklı Şiilerin önde gelen isimleri sessiz bir çizgiyi temsil ediyorlar. Dünyevi ve manevi gücün ayrılmasını savunuyorlar. Iraklı Şiiler mutlakiyetçi bir “Tanrı devleti” istemiyorlar, Humeyni'nin - tesadüfen Necef'te sürgünde geçirdiği öğrenci günlerinde - kurduğu İran İslam Cumhuriyeti'nde 1979 devriminden sonra tasarladığı ve demirlediği gibi, Iraklı Şiiler mutlakiyetçi bir “Tanrı devleti” istemiyorlar. Bunun yerine, Iraklı Şiiler, resmi din olarak İslam'ın olduğu, diğer dini toplulukların da tarihsel olarak atalarının olduğu ve demokratik tartışmalara yer,  diğer dini toplulukların da özgürce hareket edebildiği, tanrısal bir cumhuriyet istiyorlar.

 

Temelde Katoliklik, Şiilik'e - özellikle de sessiz çizgisine - Sünni İslam'dan daha yakındır. Katoliklik ve Şia, çağlar boyunca ilgili "rasyonel düşünce" karşılığında gelişen mezhepsel hukuk doktrini de dahil olmak üzere uzun bir teoloji tarihi ile bağlantılıdırlar. Katolikler ve Şiiler de, belirgin bir Tutku dindarlığı ve azizlerin ve şehitlerin samimi bir hürmetiyle birleşiyorlar. Neredeyse otuz yıldır, Vatikan, Dinler Arası Diyalog Konseyi aracılığıyla Şii bilim adamlarıyla düzenli görüş alışverişini sürdürüyor.

 

Papa Francis'in Necef'e yaptığı "hac" sembolik ışıltısı ve Sistani ile görüşmesinin sembolik ışıltısı pek abartılmamalı, abartılamaz. Kutsal Şii şehrinin sokakları, Irak'ın kırmızı, beyaz ve siyah bayrakları ve Vatikan'ın sarı ve beyaz bayraklarıyla süslenmiştir. Parlak renkli duvar resimlerinde Francis, at ve zırhlı haçlıların torunu olarak değil, güvercinin önünde olan bir barış elçisi olarak karşılanıyor. Ve en büyük Şii mezarlığına sahip olan bu şehirde, belki de dünyanın en büyük mezarlığında, her iyi Iraklı (ve ayrıca İranlı) Şiinin son dinlenme yerini bulmaya çalıştığı yer. Bir Papa'ya Suudi Arabistan'daki Mekke ve Medine'deki Sünnilerin veya Kum'daki İranlı Şiiler tarafından bu kadar dostça davranacağını hayal etmek bile zordur.

 

Büyük Ayetullah Sistani, başkalarının vaazlarını ve hukuki yorumlarını sunmasına izin vermesine rağmen, neredeyse hiçbir zaman kamuoyunda görünmese de, Irak toplumunda istikrarlı ve güçlü bir etki varlığı olan bir alim. Otoritesi, hiç bir göreve ihtiyaç duymamaktadır, sadece seçkin bir bilim adamı olan ününe dayanmaktadır. Sistani'nin uzun süredir ev hapsinde olduğu diktatör Saddam Hüseyin'in devrilmesinden bu yana, bilim adamı kırılgan Irak demokrasisinin kilit kilometre taşlarının arkasında duruyor. Daha sonra, Iraklıları canlı hafızada ilk özgür seçimlere katılmaya çağırarak ve yeni anayasayı kutsayarak Mart 2003'te Amerikan önderliğindeki işgali fiilen meşrulaştıran birisidir. “İslam Devleti” nin (İD) Sünni-Selefi teröristleri, Musul metropolünü ele geçirerek ve hatta Bağdat'ı tehdit ederek 2014 yılında Kuzey Irak'ta fetih başlattıklarında, Sistani Şii Iraklıları silahlanmaya çağırdı. Büyük Ayetullah'ın çağrısını kararlılıkla takip eden Şii milislerin savaş gücü olmasaydı, Irak ordusu IŞİD'e karşı zorlu bir yıpratma savaşında yok edilebilirdi.

 

c) Sonuç olarak

 

Cuma günü, Sistani evinde 40 dakikalık "özel" görüşmenin ardından Necef'te Francis ile ortak bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Francis ve Sünni Azhar Şeyh Ahmed el Tayyeb'in Şubat 2019'da Abu Dabi'de imzaladıkları "tüm halkların kardeşliğine dair belgenin" imzalanıp imzalanmayacağı ise halen belli değil. Bir belgeye bağlı değildir. Katolik Kilisesi başkanı ve Iraklı Şiilerin en saygın ruhani liderinin bizzat bir araya gelmesi olayı kalıcı bir önem taşıyor.

 

Ayrıca Papa’nın ziyaretinin nedeni Av. İbrahim Güçlü ‘nünde belirtiği gibi sadece Kürdistan Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Başbakanı Mesrur Barzani’min Papa ile görüşmelerinde yapılan davet değildir. Bundan daha önemli olan neden, tarih boyunca, özellikle 20. Yüzyılın başlarından günümüze kadar Kürtlerin. Barzani Ailesinin, Barzani liderleri olmak üzere Kürt iktidar sahiplerinin Kürdistan’ın Güneyinde farklı dinlere adaletli, eşitlikçi, özgürlükçü bakış açıları; farklı dinlerin kendilerini özgürce ifade etmeleri; farklı dinlerin, Hıristiyanların inançlarını özgürce yaşamalarıdır.  

 

Kürdistan Federe Devleti bulunduğumuz aşamada da farklı dinler ve mezhepler için en demokratik bir devlettir. Bütün dinler eşit değer bulmakta, bütün dinlerin fertleri özgürce inançlarını kullanmakta, bunun yanında siyasal sistemde, parlamentoda ve hükümette temsil hakkına sahiptirler.

 

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin Ruhani Liderinin Kürdistan’ı ziyaret etmesi tarihi bir olaydır. Tüm dünya Kürtleri bunun bilincinde ve farkındalar. Bu ziyaretin Kürdistan Federe Devletine neleri kattığını, Kürdistan Federe Devleti için nasıl bir uluslar arası koruma sistemi yarattıklarını görecek feraset ve bilinçtedirler.

 

Ortadoğu'da Müslümanlar ortaya çıkmadan önce Hıristiyanlar vardı.  Geçen yüzyılın ortalarında, Hristiyanlar bölgedeki çeşitli ülkelerde hala daha büyük bir cemaatti. Ama son yirmi yılda nüfus içindeki payları o kadar hızlı azaldı ki, yok olma tehlikesi var. Bunun birçok nedeni var. Batı, Müslümanların radikalleşmesinde güçlü bir etkiye sahipti, ancak etkilenenlerin akıbetiyle ilgilenmiyor. Papa Francis'in yaptığı bu. Kararlılığı ve cesaretiyle, Hıristiyanlığın İslam'dan daha sağlam kökleşmiş bir bölgede yok olmayacağı umudunu sürdürüyor. Papa büyük adımlar atıyor. Batının liderleri bunu denemedi bile.

 

6. Mart 2021 Seoul / Güney Kore

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}