Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

NATO ‘nun Stratejik Vizyonu ve Teknolojik Egemenlik

NATO ‘nun Stratejik Vizyonu ve Teknolojik Egemenlik

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

 

Etkileşim, lojistik ve teknoloji

 

Aslında, Batı'nın Kiev'e mevcut silah ve teçhizat tedariki ABD seçimlerini Trump kaybettikten sonra başlayan NATO bloğunun yeni görünümünün hatala-rını gidermenin unsurların-dan biridir. Dolayısıyla son derece önemlidir. İttifak'a karşı olumsuz olan bu tutum Rusya’nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasın-dan sonra ikinci bir rüzgâr hızıyla gelişme aldı. İşte yeni lojistik, teknolojik çözümler ve savunma tedarik sistemlerinin geliştirilmesi için yapılan reformlar önemlidir.  Aynı zamanda, AB kurumları ve AUKUS (Avustralya, Büyük Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan üçlü bir savunma ittifakı) gibi yeni oluşumlarda buna dahil olmak üzere NATO üyelerinin daha yakın entegrasyonu üzerinde duruluyor. 

 

Tüm bunların 24 Şubat 2022'den çok önce başlatılmış ve hazırlanmış olması, örneğin, Rusya'nın ani dalış operasyonunun başlamasından birkaç gün sonra, Almanya silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 100 milyar Euro'luk yeni bir fon oluşturdu, İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak istediklerini ifade ettiler ve eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe bir nükleer paylaşım anlaşması çağrısında bulundu. Dolayısıyla, Batı ülkelerinin düşük bir başlangıç ​​durumunda olduğu söylenebilir. Ayrıca ABD, İngiltere ve Polonya, savunma için ihtiyaç duydukları askeri malzemelerini tedarik için gerekli savunma sistemlerini ve sivil tedarikçilerle ilişkilerini 2021'de yeniden inşa etmeye başladı. Amaçları, yeni fikirlere erişim ve bunları hızlı bir şekilde uygulama yeteneğine sahip olup, gerekli savunma ihtiyaçlarını tedarik ve lojistiğin ademi merkeziyetçiliği ve bürokrasiden arındırılmasıdır. Örnek olarak, sivil sektörün bilgi güvenliğinin sağlanmasına dahil edilmesi ve eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe ‘nin bir nükleer paylaşım anlaşması çağrısında bulundu. 

 

Dolayısıyla, Batı ülkelerinin başlangıç ​​durumunda olduğu söylene-bilir. Ayrıca ABD, İngiltere ve Polonya, savunma tedarik sistemlerini ve sivil tedarikçilerle ilişkilerini 2021'de yeniden inşa etmeye başladı. Gayeleri yeni fikirlere erişim ve bunları hızlı bir şekilde uygulama yeteneğini tedarik ve lojistiğin ademi merkeziyetçiliği ve bürokrasiden arındırılmasıdır. Buna bir örnek olarak sivil sektörün bilgi güvenliğinin sağlanmasına dahil edilmesi ve eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe bir nükleer paylaşım anlaşması çağrısında bulunmasının ciddiye alındığını dile getirmek yanlış olmaz. Dolayısıyla, Batı ülkelerinin düşük bir başlangıç ​​durumunda olduğu söylenebilir. Ayrıca ABD, İngiltere ve Polonya savunma için gerekli olan askeri malzemeleri tedarik için gerekli savunma sistemlerini ve sivil tedarikçilerle ilişkilerini 2021'de yeniden inşa etmeye başladılar. Amaç, yeni fikirlere erişim ve bunları hızlı bir şekilde uygulama yeteneğini tedarik ve lojistiğin ademi merkeziyetçiliği ve bürokrasiden arındırılmasıdır. Örnek olarak, sivil sektörün bilgi güvenliğinin sağlanmasına dahil edilmesi 2021'de Polonya acısından savunma tedarik sistemlerini ve sivil tedarikçilerle ilişkilerini yeniden inşa etmeye başladı. 

 

Teknoloji öncelikleri açısından belirtiğim gibi NATO bunları şu şekilde belirlemiştir: büyük veri, yapay zekâ, özerklik, kuantum teknolojisi, uzay teknolojisi, hipersonik teknoloji, biyoteknoloji ve insani geliştirmenin yanı sıra yeni malzemeler ve bu malzemelerin imalatında. Aynı zamanda sivil tedarikçilerin, ürünlerinin sertifikasyonu, bu ürünleri satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerinde yer alma yetkinliğine yönelik protokoller geliştirildi veya güncellendi. Oldubittiler arasında kolluk kuvvetleri ve diğer devlet daireleri için sivil insansız hava araçlarının ve bunlar için yazılımların satın alınması yer alıyor. Genellikle teknolojinin kendisinden daha önemli olan ordunun teknolojiyi kullanma sorununu çözmenin yanı sıra NATO'nun stratejik konsepti aslında İttifakın bir inovasyon merkezi olarak rolünü güçlendirmeye odaklanmıştır. Bu, Üye Devletlere yenilik yapma ve kendi başlarına kritik savunma ve güvenlik kararları alma özgürlüğü verir. Bu amaçla askeriye de dahil olmak üzere akademik eğitim kurumlarına öncelik verilmektedir.

 

Araştırma temeli

İnovasyonun başlangıç ​​noktası, araştırma ve geliştirmede artan işbirliğidir. Nisan 2022'de NATO Dışişleri Bakanları, DIANA ittifakının 60'tan fazla bilimsel platformu bir araya getirecek bir askeri inovasyon fonu kurma konusunda anlaştılar. Bunu yaparken, İttifak'ın kuruluşu gayesinin ötesine geçerek daha fazla ikili ve çok taraflı araştırma anlaşmaları ve araştırma işbirliğine ilişkin genel mutabakat zaptı oluşturulmasını teşvik etmesi ve kolaylaştırması planlanmaktadır. Modernizasyon girişiminin ilginç bir özelliği, ticari sektörün departman kuruluşlarıyla ortak çalışmaya mümkün olan maksimum katılımıyla "beyinlere" erişimin basitleştirilmesine yönelik kurstur. Ve bu kurs, özel bir tüccarın ebedi "kabusunu" ortadan kaldırmak için, yığınla kağıt, onay, onay gerektirmeyecek şekilde uygulanmaktadır. Haber v.b. açıklamalar NATO ‘nun 2010'dan bu yana ilk kez temel stratejik kavramını yeniden yazıyor. Yapay zekâ (AI) ve insansız savaş araçları sistemler gibi teknolojiler, ordunun 2032'de nasıl örgütleneceği ve savaşacağı konusunda açık soruları gündeme getiriyor. Aynı zamanda ordu, uzay ve siber uzayda kullanılması bilinen teknolojilere artan ihtiyacın güvenlik açısından zaruri olduğunu kabul etti.

 

Yeni alanlarda jeopolitik rekabet yaşanıyor. Son birkaç yıldır NATO ihtiyatlı bir şekilde siber uzay ve uzayı kritik rekabet alanları olarak tanımladı. Bugünün ordusu her iki alana da derinden bağımlı. Sofistike bilgi işlem sistemleri, günümüzün gelişmiş silah sistemlerini ve platformlarını destekler ve bu sistemler önemli siber güvenlik açıkları oluşturabilirler. Siber uzay güvenliği ayrıca düşmanların, düşman bölgesine tek bir adım bile atmadan bir Üye Devletteki kritik altyapı varlıklarını vurmasına, bozmasına ve hatta yok etmesine olanak tanır. Uzay cephesinde, Müşterek Kuvvetlerin Ulusal Askeri Strateji ve Ulusal Güvenlik Stratejisi görevlerini yerine getirebilmesi için konumlanma ve seyrüsefer önemli bir rol oynamaktadır. Siber uzay güvenliği ve dış uzay da kendi içlerinde birbirine bağlıdır, uydular siber teknolojiye bağlı olduğu için yapay zekâ, insansız savunma sistemler ve dron sürüleri gibi yeni teknolojiler söz konusu olduğunda siber güvenlik saldırıları ve uzay bağımlılığı özellikle güçlü olmak zorunda. 

 

Robotik ve yapay zekadaki gelişmeler, havada, karada, denizde ve muhtemelen hepsi birden kullanılabilen daha gelişmiş insansız savunma sistemlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Kuantum bilgi işlemleri, geleneksel şifreleme yöntemlerini tehdit ederken, kuantum radarı geleneksel gizliliği tehdit eder. Eklemeli imalat, savunma teçhizatı üretiminde yeni araçların kullanılmasına izin verirken, nano teknolojisi, yeni özelliklere sahip yeni tip malzemelerin kullanılmasına izin verir. 

 

Ayrıca, bu teknolojiler karmaşık ve öngörülemeyen şekillerde etkileşime girebilir. Dolayısıyla yapay zeka, biyo- veya nanoteknolojinin gelişmesine yol açabilir. Benzer bir örnek askeri alemde: Kuantum radarı, gizliliğin faydalarını azaltabilir ve seri üretilen ucuz dronları savaş alanında daha değerli hale getirebilir. Bu teknolojiler parasal olarak kısa vadede aşırı şişirilmiş olsa bile, bu daha fazla niteliksel gelişimin anahtarı olacaktır. Bunun amacı, devletleri bir ittifak olarak birbirine daha yakın bağlarken, NATO'nun yenilik yapma ve öğrenme yeteneğini sürdürmesini sağlamak olacaktır. Bu görev, NATO 2030 Girişimi yani bu paktın kuruluşunun gelecek yıllardaki şekli ve vizyonu hakkında bir kamuoyu mutabakatı gibi mevcut NATO çabalarını genişletmeyi ve güçlendirmeyi amaçlayarak, yenilikçiliğin yalnızca 2030'a kadar sürmesini sağlayabilir.

 

Savaş kullanımı

Ordunun teknolojiyi nasıl kullandığı genellikle teknolojinin kendisinden daha önemlidir. Ve gelecekte teknoloji, savaş alanındaki önceliklere göre gelişiyor. Bunun iyi bir örneği, II. Dünya Savaşı sırasında Fransa, Almanya ve SSCB tarafından tankların kullanılmasıdır. Fransa, SSCB ve Almanya benzer yeteneklere sahip tanklar geliştirmelerine rağmen, bunları farklı şekillerde ve çok farklı etkilerle kullandılar. Fransız tankları temel olarak piyade kuvvetlerinin bir tamamlayıcısıyken, Almanya ve Sovyetler Birliği tüm topyekun savaş stratejilerini tanklar etrafında inşa etti ve onları yeni radyo ve diğer iletişim teknolojileriyle birbirine bağladı.

 

Başka bir karşılaştırma, savaş helikopterlerinin zaman ve coğrafi olarak ayrılmış iki farklı kampanyada kullanılmasını içeriyor. Vietnam Savaşı ve SSCB'nin katılımıyla on yıllık Afgan savaşında bu tanklar kullanıldı. Vietnam Savaşı'nın helikopter birimleri boşuna süvari olarak adlandırılmadı; büyük kullanımları, en geniş savaş görevlerini çözmek için hafif motorlu ekipmanların kullanılmasıyla karşılaştırılabilirdi. Vietnam Savaşı, insan gücü ve teçhizata karşılık gelen bir tavırla topyekûn savaş çağının bir devamıydı. Sovyetler Birliği, Afganistan'da temelde farklı bir deneyim yaşadı. Dolayısıyla Sovyet Ordusu, Vietnam'ın iki katı büyüklüğündeki bir bölgeyi kontrol etmek için beş kat daha az kuvvete ihtiyaç duyuyordu. 40. Ordu'nun tüm havacılığı, 9 yılı aşkın Afgan savaşında yaklaşık 300.000 sorti tamamladı. Vietnam'da, ABD Ordusu savaş gemileri tek başına 36 milyon sorti yaptı. 

 

Sovyet Hava Kuvvetleri 118 uçak ve 333 helikopter kaybetti. ABD Hava Kuvvetleri, ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri, Güneydoğu Asya'da 4125'i doğrudan Vietnam toprakları üzerinde olmak üzere 8612 uçak ve helikopter kaybetti. Sovyet helikopter endüstrisi ve konseptinin, tüm dünya savaş helikopteri teknolojisinin gelişim yönünü değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz. 1960'ların başından itibaren Mil Tasarım Bürosu, o sırada SSCB'nin acil askeri ve ekonomik görevlerinin gerektirdiği hafif, harcanabilir rotorlu uçak tasarlamaktan uzaklaşmaya başladı. Ağır çok amaçlı makineler yaratma fikri kısa süre sonra NATO ülkelerinin helikopter tasarım büroları tarafından alındı. Vietnam'daki Amerikan savaş helikopteri deneyimi, uzmanlar tarafından hiçbir şekilde başarılı olarak kabul edilmedi. Halkın zihninde ve sanatta dramatik romantikleşmesine rağmen Mi-8, Superpuma'dan AW101'e kadar onlarca yıldır askeri nakliye modasında bir trend belirleyici haline geldi. Buna karşılık, hiç kimse, büyük ölçüde bu makine için tasarlandığından, izole bir helikopter bölmesinde motorlu bir tüfek ekibini teslim edip tahliye edebilen Mi-24 saldırı inişi (“uçan piyade savaş aracı”) fikrini takip etmedi. gelecekteki bir nükleer veya kimyasal savaşta bunların kullanıla bileceğini akıllarına bile getirmediler.

 

Personel ve yetkinlikler

Küresel güvenlik eserlerimde belirtiğim gibi köklü değişiklikler geçiriyor. Bazı düşünürler, dünyanın askeri bir devrimden geçip geçmediğini düşünüyor. Bir anlamda, bugünün değişiklikleri yeni değil. Yüzyıllar önce süren bir çalışma değilse de son on yıl içerisinde ortaya çıkan eğilimleri yansıtıyor. Ne de olsa, yüz yıldan biraz daha uzun bir süre önce, hava gücü henüz emekleme dönemindeydi ve siber uzay ve uzay savaşı, bilim kurgu literatüründe ana hatlarıyla bile belirtilmemişti. Güçlü kalmak ve her türlü gelecek tehlikeyi atlatmak için gerekli olan teknolojik, kavramsal, doktrinsel, stratejik ve politik esnekliği desteklemek ve teşvik etmek için inovasyon yoluyla kolektif dayanıklılığı NATO tarafından ilan edilen pakt var.  Jeopolitik önemi olan bu paktın muhaliflerinin pakta karşı gelen örgütsel önlemlerine SSCB bir dönem Varşova paktını kurarak bir yanıt oldu. 

 

Bu bağlamda, Rus askeri alanının teknolojik ve bilimsel gelişimine ilişkin yaklaşımlar ve çözümler ilgi çekicidir. Rusya Federasyonu ‘nun savunma kapasitesinin kademeli ve giderek daha aktif bir şekilde restorasyonu yirmi yıl önce başladı. Aynı zamanda, Rusya Federasyonu, teknolojik egemenliğin gelişimi için referans noktalarının tanımına ancak şimdi, Rus ekonomisinin yetenekleriyle tutarlı bir teknolojik atılım için gerekli sektörel programların zorlanmasıyla yaklaştı. Geleneksel ekonomide bu tür kilit sektörler, bir yapısal malzemeler kompleksi olan tarım, makine mühendisliği ve bir sonraki aşamada biyokimya, dijital teknolojiler, robotik ve yapay zekanın geliştirilmesidir. 

Kalkınma fırsatları doğrudan yetkililerin ekonomik ve mali politikalarına bağlıdır ve temel sektörlerin modernizasyon hızı tarafından belirlenir. Ayrıca modernizasyon, araştırma potansiyeline, endüstrilerin kalifiye personel ile doygunluğuna ve eğitim sürecinin yeniden yapılandırılmasına kritik olarak bağlıdır. Çin, Güney Kore ve Singapur örneklerine bakıldığında, teknolojik atılımlarının arkasında üniversitelerin ve okulların modernizasyonu yatmaktadır. Dünyanın en iyi eğitim ve araştırma uygulamalarını benimsemişler, iş dünyasına bağlamışlar ve gözümüzün önünde teknolojik yeniliklerin kuluçka merkezlerine dönüşüyorlar. 

 

Bu sürecin devlet yönetiminin örgütsel biçimlerine ve yöntemlerine gelince, burada da bir programa ihtiyaç var. Örnek olarak, Rusya Federasyonu ‘nun 2030’lara kadar üç ila beş ana alanı içeren yeni bilimsel ve teknolojik programı bulunuyor. Bu, dijital ekonominin ve yenilikçi iletişim teknolojisinin gelişimi, onkoloji ile mücadele, sentetik malzemelere geçiş, uzayda hipersonik hızların ve havacılıkta süpersonik hızların geliştirilmesidir. Ayrıca, Rusya Federasyonu ‘nun bu ülkedeki bilimsel ve teknolojik gelişmenin yönetimi, ilk başbakan yardımcısından daha düşük olmayan bir yetkilinin liderliğinde oluşturulmakta olan Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesine emanet edilmeli. Aslında, Başkan Vladimir Putin, 18 Temmuz'daki Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, Başbakan Mihail Mişustin'e bazı yüksek teknoloji endüstrilerini başbakan yardımcılarına atama emri verdi. Uzayda hipersonik hızların ve havacılıkta süpersonik hızların gelişimi. Ayrıca, Rusya Federasyonu ‘nün   bu ülkedeki bilimsel ve teknolojik gelişmenin yönetimi, ilk başbakan yardımcısından daha düşük olmayan bir yetkilinin liderliğinde oluşturulmakta olan Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesine emanet edilmelidir. 

 

Aslında, Başkan Vladimir Putin, 18 Temmuz 2022'deki Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, Başbakan Mihail Mişustin'e bazı yüksek teknoloji endüstrilerini başbakan yardımcılarına atama emri verdi. Uzayda hipersonik hızların ve havacılıkta süpersonik hızların gelişimi. Ayrıca, Rusya Federasyonu ‘nun bilimsel ve teknolojik gelişmenin yönetimi, ilk başbakan yardımcısından daha düşük olmayan bir yetkilinin liderliğinde oluşturulmakta olan Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesine emanet edilecek. Zaten, Başkan Vladimir Putin, 18 Temmuz'daki Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, Başbakan Mihail Mişustin'e bazı yüksek teknoloji endüstrilerinin bürokratlarını başbakan yardımcılarına atama emri verdi.

 

Her seviyede sürekli çaba

Temel yapı taşlarının tanıtılmasıyla başlayan eğitici ve yenilikçi çalışmalar, havacılık endüstrisindeki bazı teknoloji şirketlerinde halihazırda devam ediyor. Böylece, personel yeniliklerinin liderleri arasında JSC UEC-Klimov yer almaktadır. Bu işletmeler, önde gelen uzman üniversiteler olan Baltık Devlet Teknik Üniversitesi "Voenmekh" ile işbirliği içinde hedeflenen programları ve üretim uygulamalarını uygular.  Buna D.F. Ustinov ve St. Petersburg Büyük Peter Politeknik Üniversitesi dahil.  Bu Üniversitelerin ve ikinci meslek kuruluşlarının son sınıf öğrencileri arasında JSC "UEC-Klimov" bursları alma hakkı için bir yarışma düzenliyor. V.Ya. Klimov. İşletme, birinci çalışanları eğiten ve ikinci ve üçüncü taraf kuruluşlarının, operatörlerin temsilcileri olan iki kendi eğitim merkezinden oluşuyor.

 

UEC-Klimov JSC, eğitime daha derin katılım ve eğitim sürecine artan ilgi için, TV3-117VM ve VK-2500 motor ayarlama ve ayar programına başarıyla dahil edilen artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanırken, Motoru hedefleyen bir tablet veya başka bir dijital araç yardımıyla, uzmanlar görsel ipuçları, etkileşimli diyagramlar, resimler ve videolar içeren görevler alırlar. Petrosoft şirketi ile birlikte, motorların 3B modellerini görmenizi, yakından görmenizi veya telefonunuzun kamerasını kullanarak masaya "koymanızı" sağlayan özel QR kodları geliştirildi. Buna karşılık, Rusya Federasyonu Devlet Bilim Merkezi ONPP "Teknoloji" adını almıştır. A.G. Romashina (Rostec'in bir parçası), rasyonalizasyon önerileriyle işin verimliliğiyle ilgilendi, Sovyet teknolojik endüstrilerinin ve tasarım bürolarının en iyi geleneklerinde. Technologiya çalışanları tarafından geliştirilen bilgisayar programı bu uygulama çalışmalarının etkinliğini artırdı. Üretim tesislerinden birinde yapılan testler sırasında, "İyileştirme önerilerinin sunulması ve uygulanmasının operasyonel yönetim" sistemi, üretime sunulan teklif sayısını %14 artırdı ve bunların diğer yapısal bölümlerde tekrarlanmasını sağladı. 

 

ONPP "Teknoloji" uzmanları tarafından "1C: Enterprise 8.3" temelinde oluşturulan program, üretimi iyileştirmek için sunulan tekliflerle çalışmayı otomatikleştirmeyi mümkün kıldı. Otomasyon sisteminin devreye alınmasıyla birlikte pilot üretim sahası çalışanları elektronik ortamda iyileştirme teklifi sunabilir ve başvurularının durumunu takip edebilir hale geldi. Sistem, aşırı belge akışının azaltılmasının yanı sıra, yeniliklerin tanıtılması için temel performans göstergelerinin otomatik bir hesaplamasını yapar ve bu da önerilen değişikliklerin fizibilitesini bir ön aşamada bile belirlemeyi mümkün kılar. 2020 yılında bu bölüm çalışanları tarafından sunulan 83 tekliften 43'ü üretime alındı, 2021'de 106 tekliften 61'i hayata geçirilen teklif sayısındaki artış %14 oldu. 

 

Üretimle doğrudan ilgili olanlardan gelen teklifler pratik deneyime dayalıdır ve uygulama için nadiren önemli yatırımlar gerektirir. ONPP Tekhnologiya Genel Müdürü Andrey Silkin, "ancak bunların uygulanmasının ekonomik etkisi ciddi miktarlara ulaşabilir, bizim işletmemizde yılda 10 milyon rubleden fazladır" açıklamasını yaptı. Koleksiyonun dijitalleştirilmesi ve merkezileştirilmesi, muhasebe ve işleme, üretim ve çalışma koşullarını iyileştirme, mevcut kaynakların optimum kullanımı için önerilerle genel çalışma seviyesini niteliksel olarak yükseltti. Elde edilen sonuçlar, geliştirmenin alaka düzeyini ve devlet tescil sertifikası alan programın ONPP "Teknoloji" nin tüm bölümlerinde uygulanması gerektiğini doğruladı.

 

4 Nisan 2023, Berlin

 

  

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}