Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Nükleer Silah Denemeleri: Rusya ve ABD Arasındaki Gerilim

Nükleer Silah Denemeleri: Rusya ve ABD Arasındaki Gerilim

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

1.) Giriş:

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, dünya nükleer silahların pratik kullanımının spekülatif bir konu olduğu bir döneme girdi. Ancak son yıllarda, nükleer tehdidin tekrar önem kazanmasıyla birlikte, özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimler ve istihbarat ra-porları, bu konunun uluslar-arası gündemde yeniden yükselmeye başladığına iş-aret etmektedir. Dolayısıyla bu makalemde, nükleer silah testleri ve bunların uluslararası ilişkilere olan etkileri bağlamında, Rusya ve ABD arasındaki güncel nükleer silah denemeleri konusunu ele alacağım. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte nükleer silahlar pratik kullanım konusunda geri planda kalmıştı. Ancak son yıllarda, bu konu tekrar önem kazanmıştır. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri, nükleer testler konusunda farklı yaklaşımlar benimsemişlerdir. Rusya, Sovyet döneminden gelen teorik bilgi ve potansiyel üzerine dayanarak pratik testlere ihtiyaç duymamıştır. Mevcut nükleer silahlarının gücünü artırmak için Ar-Ge çalışmaları yürütmüş ve yeni savaş başlıkları ile teslimat araçları geliştirmiştir.

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına göre, Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili önemli gelişmeler kaydettiği duyuruldu. Putin, Rusya'nın ilk kez binlerce mil menzile sahip, nükleer güçle çalışan ve nükleer kapasiteli bir seyir füzesi olan Burevestnik'i başarıyla test ettiğini belirtti. Ayrıca, Rusya'nın yeni nesil nükleer silahlarının bir diğer önemli bileşeni olan Sarmat kıtalararası balistik füze sistemi üzerindeki çalışmaların neredeyse tamamlandığını da ifade etti. Bu açıklamalar, Rusya'nın nükleer silah teknolojilerini geliştirme ve güçlendirme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Putin, bu açıklamaları yıllık Valdai tartışma Kulübü toplantısında yapmış ve Rusya'nın nükleer silah kullanma gerekçesini genişletmesine gerek olmadığını vurgulamıştır.

 

Bu gelişmeler, uluslararası ilişkiler ve nükleer silah kontrolü konularında önemli bir rol oynamaktadır. Rusya'nın yeni nükleer silah teknolojilerini geliştirmesi, uluslararası topluluğun bu konudaki endişelerini artırabilir ve mevcut nükleer silah kontrol anlaşmalarının gözden geçirilmesine yol açabilir. Putin'in açıklamaları, dünya genelinde nükleer silahların rolünü ve yayılmasını tartışma konusu yapmaya devam edecektir.

 

13 Ekim 2023'te Rusya Devlet Duması'na sunulan bir yasa tasarısı, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onayını iptal etme amacı taşımaktadır. Bu adımın neden atıldığını anlamak, uluslararası arenada büyük bir tartışma konusu olmuştur. Nükleer silahların kullanımı ve nükleer testler, uluslararası ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu konudaki farklı yaklaşımlar, uluslararası gündemi etkilemekte ve yeni güvenlik sorunlarını gündeme getirmektedir. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki nükleer test tartışması, her iki ülkenin uluslararası arenada aldığı pozisyonları yeniden değerlendirmelerine neden olmuştur. Bu tür gelişmeler, uluslararası barış ve güvenlik için önemli bir mesele olarak ele alınmalı ve dünya çapında ciddi bir çaba gerektirmektedir.

 

2.) Yeniden yükselen Nükleer tehdit olgusu:

Nükleer Silahların Pratik Kullanımı ve Nükleer Tehdit Algısı Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, nükleer silahların pratik kullanımı konusu spekülatif olmuş olsa da, son zamanlarda bu konu tekrar gündeme gelmiştir. Özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimler ve istihbarat raporları, nükleer tehdidin yeniden ön planda olduğuna dair algıyı artırmıştır. Nükleer silah testleri ve bunların uluslararası ilişkilere etkileri bağlamında, Rusya ve ABD arasındaki güncel nükleer silah denemeleri konusunu uluslararası ilişkilerde ciddiyet kazanmaktadır. Rusya, Sovyet döneminden gelen teorik bilgi ve potansiyel üzerine dayanarak yeniden pratik nükleer testlere ihtiyaç duymamıştır. Rusya, mevcut nükleer silahlarının gücünü ve etkinliğini artırmak için Ar-Ge çalışmaları yürütmüş ve yeni savaş başlıkları ve teslimat araçları geliştirmiştir. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak Rusya, nükleer testlere yeniden başlamanın pratik bir gerekliliği olmadığını belirtmiştir. 13 Ekim 2023'te, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onayını iptal etme amacıyla Rusya Devlet Duması'na sunulan bir yasa tasarısı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Dolayısıyla bu nedenle gelişmenin kökenini incelemek ve neden bu tür bir adımın atıldığını anlamaya çalışmak gerekir.

 

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte nükleer tehdit algısında bir rahatlama yaşandı. İki süper güç arasındaki rekabet sona erdi ve silahsızlanma anlaşmaları imzalandı. Ancak bu dönem, nükleer silahların pratik kullanımı fikrini tamamen ortadan kaldırmadı, sadece bir süreliğine gözden düştü. Son yıllarda, özellikle Rusya ve Batı arasındaki siyasi ve askeri gerilimlerin arttığı bir dönem yaşanmıştır. Ukrayna krizi, Suriye'deki müdahale, Kırım'ın ilhakı gibi olaylar nükleer silahların tekrar odak noktasına gelmesine neden oldu. Taraflar arasındaki güvensizlik ve anlaşmazlıklar, nükleer silahların kullanılabilirliği konusundaki belirsizliği günümüzde artırmıştır. Uluslararası istihbarat topluluğunun faaliyetleri ve raporları da bu konuya katkıda bulunmuştur. Özellikle Rusya'nın taktiksel nükleer silahları "yükseliş unsurunu" kullanabileceği fikri, istihbarat toplulukları tarafından öne sürülmüş ve bu konudaki spekülasyonlar medyada geniş bir şekilde yer almıştır.

 

Nükleer silahların kullanımı üzerine yapılan tartışmalar, bu silahların stratejik rolünü de gözden geçirmemize yol açar. Taktiksel nükleer silahlar, askeri sorunlara hızlı bir çözüm sağlama amacı taşır ve savaşın seyrini değiştirebilir. Nükleer tehdit algısı, uluslararası toplumun bu konuya duyduğu endişeleri yansıtır. Nükleer silahların kullanımı veya nükleer testler, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir tehdit oluşturabilir. Netice olarak, nükleer tehdit algısı, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve nükleer silahların stratejik önemini gösteren önemli bir göstergedir. Bu tür bir algı, dünya liderlerinin ve politika yapıcılarının bu konuya özel dikkat göstermelerine ve nükleer silahların kontrolünü sağlamak için çaba harcamalarına neden olmalıdır. Bu, uluslararası barış ve güvenlik için hayati bir meseledir ve dünya çapında ciddi bir çaba gerektirir. Bu bağlamda tüm Nükleer silahların rolü ve taktiksel Nükleer silahların önemi konusunda değinmek gerekir.   

 

3.) Nükleer Silahların Rolü ve Taktiksel Nükleer Silahların Önemi

Nükleer silahların rolü, özellikle son dönemde uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ışığında büyük bir önem kazanmış bir tartışma konusudur. Bu tartışma, nükleer silahların rolünü ve özellikle taktiksel nükleer silahların kullanımını ele almaktadır. Taktiksel nükleer silahlar, genellikle stratejik nükleer silahlardan daha düşük güçlü nükleer başlıklar içeren silahlardır ve belirli askeri hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Özellikle Rusya gibi nükleer devletler, bu tür silahları "yükseliş unsuru" olarak kullanabileceği yönünde spekülasyonlara maruz kalmıştır. Bu spekülasyonlar, taktiksel nükleer silahların askeri sorunlara radikal ve hızlı bir çözüm sağlama amacını taşıdığı düşüncesine dayanır. Yani, bu tür silahlar, belirli bir askeri tehdidi hızla ortadan kaldırmak veya düşmanın stratejik hedeflerini etkisiz hale getirmek için kullanılabilir. Ancak bu tür bir kullanım büyük riskler taşır. Nükleer silahların kullanılması, büyük ölçüde yıkıcı sonuçlar doğurabilir ve uluslararası toplumda büyük tepkilere neden olabilir. Ayrıca, bu tür bir kullanım, nükleer silahların yayılmasını teşvik edebilir ve nükleer savaş tehlikesini artırabilir. Bu nedenle, nükleer silahların rolü üzerine yapılan tartışmalar, askeri strateji, uluslararası güvenlik ve nükleer silahların denetimi konularını içerir. Bu tartışmalar, nükleer silahların kullanımının sınırlarını ve sonuçlarını anlamamıza yardımcı olur ve uluslararası toplumun nükleer silahların kontrolü ve sınırlanması konularındaki politikalarını şekillendirir.

 

"Kirli bomba" tartışmaları, son dönemde uluslararası güvenlik konularında önemli bir yer tutmaktadır. Bu tartışma, radyolojik silahların, özellikle "kirli bomba" olarak adlandırılan radyoaktif silahların kullanımını ele almaktadır. Bu silahlar, tehlikeli bir radyoaktif madde kullanarak provokasyonlar yapma veya saldırı düzenleme potansiyelini içermektedir. "Kirli bomba," geleneksel bir nükleer patlama ile karşılaştırıldığında daha düşük ölçekte bir saldırıyı temsil eder. Bu tür bir silah, nükleer patlama etkisi yaratmayabilir, ancak radyoaktif maddenin yayılması sonucu ciddi bir sağlık riski ve çevresel kirliliğe neden olabilir. Bu tür silahların kullanılması veya tehdidi, uluslararası güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Kirli bomba, halkın sağlığına zarar verebilir, panik yaratabilir ve çevresel kirliliğe yol açabilir. Ayrıca, böyle bir saldırı veya tehdit, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratır. Bu tür radyolojik silahların kullanımıyla ilgili olarak, uluslararası toplumun bu tehdide karşı nasıl önlemler alacağı ve nasıl yanıt vereceği de önemli bir tartışma konusudur. Bu, uluslararası normların ve anlaşmaların gözden geçirilmesini ve güçlendirilmesini gerektirebilir.

 

Sonuç olarak, "kirli bomba" tartışmaları, uluslararası güvenlik ve terörizmle mücadele çerçevesinde dikkate alınması gereken ciddi bir konudur. Bu tür silahların kullanımının önlenmesi ve uluslararası toplumun buna karşı hazırlıklı olması büyük bir öneme sahiptir. Nükleer Güç Dengesi, uluslararası ilişkilerin karmaşık bir yönüdür ve nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki dengeyi sürdürmeyi hedefler. Ancak son dönemde bazı çevreler, nükleer denemelere yeniden başlama isteği taşıyorlar. Bu nükleer denemeler, nükleer silahların gücünü ve etkinliğini artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarını desteklemek amacıyla yapılabilir. Nükleer denemeler, nükleer silahların performansını iyileştirmek veya yeni teknolojiler geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilir. Bu, nükleer silahların daha yıkıcı hale gelmesine veya daha hassas hedeflere ulaşabilmesine yardımcı olabilir.

 

Ancak nükleer denemeler, uluslararası anlaşmalar ve anlaşmalarla sıkı bir şekilde sınırlanmıştır. Özellikle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması (CTBT), nükleer denemelerin yasaklanmasını hedeflemektedir. Bu anlaşmanın amacı, nükleer silahların yayılmasını engellemek ve nükleer denemelerin sona erdirilmesini teşvik etmektir. Nükleer denemelerin yeniden başlaması, uluslararası toplumda büyük tepkilere neden olabilir ve mevcut nükleer denetim rejimini zayıflatabilir. Ayrıca, nükleer silahların daha fazla yayılmasına yol açabilir. Netice olarak, nükleer denemelerin yeniden başlaması, uluslararası güvenliği tehdit eden bir gelişme olabilir. Nükleer silah sahibi ülkeler arasındaki dengeyi sürdürmek ve nükleer silahların kontrolünü korumak, uluslararası toplumun öncelikli bir hedefidir ve nükleer denemelere karşı sıkı denetimler gerektirir. Bu denetimler, nükleer denemelerin yaygınlaşmasını ve bu tehlikeli silahların kullanımının artmasını engellemeye yardımcı olabilir.

 

4.) Nükleer Denemelerin Uluslararası Sonuçları: Güvenlik, Anlaşmalar ve Güvenlik Korkuları

Nükleer denemelerin yeniden başlaması, uluslararası ilişkiler ve güvenlik konuları açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu tür adımlar, uluslararası toplumda derin etkilere yol açabilir ve aşağıdaki şekillerde sonuçlar ortaya çıkarabilir: Kuvvetli Uluslararası Kınama: Nükleer denemelerin yeniden başlaması genellikle uluslararası toplum tarafından kuvvetle kınanır. Diğer ülkelerin sert tepkileri ve diplomatik gerginlikler ortaya çıkabilir. Bu, ülkeler arası ilişkilerde olumsuz bir etki yaratabilir ve uluslararası iş birliğini olumsuz etkileyebilir. Güvenlik Endişeleri: Nükleer denemeler, diğer ülkeler tarafından ciddi bir tehdit olarak algılanabilir ve bu da askeri gerginliği artırabilir. Bu, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atabilir.

 

Anlaşmaların Zayıflaması: Özellikle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması (CTBT) gibi anlaşmalar, nükleer denemeleri yasaklar ve nükleer silahların yayılmasını sınırlar. Nükleer denemelerin yeniden başlaması, uluslararası normları ve anlaşmaları ciddi şekilde zayıflatabilir.

Güvenlik Korkuları: Nükleer denemeler, diğer ülkelerde güvenlik korkularına neden olabilir. Ülkeler, nükleer denemelerin sonuçlarına karşı kendilerini savunma amaçlı adımlar atmaya eğilimli olabilir. Bu, bölgesel veya uluslararası güvenlik konularını daha da karmaşık hale getirebilir.

 

Ek olarak, 13 Ekim tarihinde Devlet Duma’sına sunulan bir yasa tasarısı, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın onayını iptal etmeyi amaçlamıştır. Bu da nükleer silahların kullanımı konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu, Soğuk Savaş sonrası dönemde nükleer silahların pratik kullanımının artan bir şekilde speküle edildiği bir dönemi yansıtmaktadır. Bu spekülasyonlar, özellikle Rusya ile Batı arasındaki gerilimler ve istihbarat raporları nedeniyle artmıştır. Özellikle Rusya'nın, Ukrayna'da taktiksel nükleer silahları bir "yükseliş unsurunu" olarak kullanabileceği iddiaları gündeme gelmiştir. Bu tür silahların kullanımı, askeri sorunlara radikal ve hızlı bir çözüm sağlama amacını taşıyabilir. Aynı zamanda, "kirli bomba" olarak adlandırılan radyolojik silahların kullanımı da gündeme gelmiştir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev'in böyle bir silahı kullanarak provokasyonlar yapabileceği endişesini dile getirmiştir. Bu silah, radyoaktif madde kullanarak potansiyel saldırılar veya provokasyonlar düzenleme potansiyeline sahiptir. Bu tür gelişmeler, uluslararası güvenlik konularını daha da karmaşık hale getirebilir ve uluslararası toplumun dikkatini çekmelidir. Bu nedenle, nükleer denemelerin yeniden başlaması ciddi bir uluslararası sorun olarak ele alınmalı ve uluslararası toplumun tepkisi göz önüne alınmalıdır.

 

5.) Nükleer Testlerin Uluslararası Etkisi: Güvenlik, Anlaşmalar ve Nükleer Güç Dengesi

Son dönemde, nükleer testlerin yeniden gündeme gelmesi, uluslararası ilişkilerin temel dinamiklerini etkileyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu husus hem akademik çevrelerde hem de uluslararası politika arenasında yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Nükleer testlerin yeniden başlamasının uluslararası düzeyde yarattığı etkiler, birçok açıdan incelenmelidir.

 

Kuvvetli Uluslararası Kınama: Nükleer testlerin yeniden başlaması, uluslararası toplum içerisinde kuvvetle kınanmaktadır. Bu husus, uluslararası diplomasi sahnesinde tansiyonun yükselmesine ve ülkeler arası ilişkilerde ciddi gerginliklere yol açabilir. Uluslararası işbirliği açısından olumsuz bir atmosferin oluşmasına katkı sağlar. Güvenlik Endişeleri: Nükleer testler, diğer ülkeler arasında ciddi güvenlik endişelerinin doğmasına neden olabilir. Bu, askeri alandaki tansiyonun yükselmesine ve nihayetinde uluslararası barış ve güvenliğin tehlikeye girmesine yol açabilir. Anlaşmaların Sarsılması: Özellikle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması (CTBT) gibi nükleer testleri sınırlamayı hedefleyen uluslararası anlaşmaların sarsılması söz konusudur. Bu tür anlaşmalar, nükleer testlerin yasaklanmasını ve nükleer silahların yayılmasının engellenmesini amaçlar. Nükleer testlerin yeniden başlaması, uluslararası normların ve anlaşmaların itibarını zedeler. Güvenlik Korkuları: Nükleer testler, diğer ülkelerde ciddi güvenlik korkularını tetikleyebilir. Ülkeler, nükleer testlerin sonuçlarına karşı kendilerini savunma amaçlı askeri adımlar atmaya yönlenebilir. Bu, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerini daha da karmaşık hale getirebilir.

 

Nükleer testlerin tekrar gündeme gelmesi, özellikle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki potansiyel testlerin olasılığına dair gelişmelerle birlikte öne çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş döneminde 1054 nükleer test gerçekleştirmiştir, ancak 1992'den itibaren bu tür testlere son vermiştir. Bazı çevreler, nükleer silahların teknik kapasitesini artırmak için testlerin yeniden başlatılması gerektiğini savunsa da, bu tür bir adım uluslararası tepkilere yol açabilir ve uluslararası güvenlik meselelerinde yeni çatışmalara yol açabilir. Rusya'da ise nükleer testlerin teknik olarak yapılabilme kapasitesi bulunsa da, bu tür testlerin gerçekleştirilmesi gerekliliği, esasen Sovyet dönemine dayalı teorik bilgilere dayandırılmıştır. Nükleer silahların geliştirilmesi ve test edilmeden de ilerlemeler sağlanabilir. Ancak bu tür testlerin yapılması, uluslararası anlaşmalara uyum ve uluslararası güvenlik dengeleri açısından önemli zorluklar yaratır. Sonuç olarak, nükleer tehdit algısı, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve nükleer silahların stratejik önemini yansıtan önemli bir göstergedir. Bu husus, dünya liderleri ve politika yapıcıları için özel bir dikkat gerektiren ve uluslararası barış ve güvenlik açısından kritik bir konudur. Bu bağlamda, nükleer testlerin yeniden başlaması, ciddi bir uluslararası sorun olarak ele alınmalı ve uluslararası toplumun tepkisi yakından göz önünde bulundurulmalıdır.

 

6.) Nükleer Testlerin Yeniden Gündeme Gelişi ve Uluslararası Etkileri

Son dönemde, nükleer testlerin yeniden gündeme gelmesi, uluslararası ilişkiler ve güvenlik dinamikleri açısından önemli bir tartışma konusu haline gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki farklı yaklaşımlar ve nükleer silahların geliştirilmesine yönelik yeni adımlar, uluslararası alanda çeşitli etkilere yol açmaktadır. Farklı Yaklaşımlar: Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş döneminde ciddi sayıda nükleer test gerçekleştirmiş, ancak 1992'den bu yana testleri sonlandırmıştır. Rusya ise nükleer testlerin teknik olarak mümkün olmasına rağmen, Sovyet dönemine dayalı teorik bilgilere dayanmış ve pratik testlere ihtiyaç duymamıştır. Bu farklı yaklaşımlar, nükleer tehdit algısının nasıl şekillendiği ve nükleer güç dengesinin korunması açısından önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası Tepkiler: Nükleer testlerin tekrarlanması, uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde kınanmaktadır. Bu, uluslararası ilişkilerde gerginliklere ve diplomatik sorunlara yol açabilir, uluslararası işbirliğini zorlaştırabilir.

 

Güvenlik Endişeleri: Nükleer testler, diğer ülkelerde ciddi güvenlik endişelerinin artmasına neden olabilir. Bu, askeri gerginliğin artmasına, uluslararası barış ve güvenliğin tehlikeye girmesine yol açabilir. Anlaşmaların Zayıflaması: Nükleer testlerin yeniden başlaması, özellikle Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması (CTBT) gibi nükleer testleri sınırlayan uluslararası anlaşmaların zayıflamasına yol açar. Bu tür anlaşmalar, nükleer testlerin yasaklanmasını ve nükleer silahların yayılmasının engellenmesini amaçlar.

 

7.) Sonuç ve Öneriler:

Nükleer testlerle ilgili bu tartışma hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Rusya'nın uluslararası arenada nasıl algılandığına ve nükleer güç dengesinin nasıl korunması gerektiğine dair karmaşık ve hassas bir meseledir. Bu nedenle, her iki ülkenin politika yapıcıları ve uluslararası toplum, bu konuyu dikkatle ele almalı ve stratejik kararlarını bu çerçevede değerlendirmelidir. Nükleer silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi, dünya çapında barış ve güvenlik için hayati bir meseledir. Bu nedenle, nükleer tehdit algısı, uluslararası toplumun ortak çabalarını ve iş birliğini teşvik etmelidir.

 

Dünya liderleri, nükleer silahların yayılmasını önlemek, silah stoklarını azaltmak ve nükleer savaş tehlikesini azaltmak için daha fazla çaba harcamalıdır. Ayrıca, nükleer silahların kontrolü ve denetimi için uluslararası anlaşmaların güçlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Bu, dünya çapında barışın ve güvenliğin korunmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, nükleer tehdit algısı, uluslararası ilişkilerdeki kırılgan dengeyi ve nükleer silahların stratejik önemini vurgular. Bu algı, dünya liderlerini ve politika yapıcılarını nükleer silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi için daha fazla çaba sarf etmeye teşvik etmelidir. Bu, uluslararası barış ve güvenliği koruma çabalarının kritik bir parçasıdır.

 

21 Ekim 2023, Lüksemburg

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}