Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Bölge Belediye Başkanlıkları ve önümüzdeki yerel seçimler.

Bölge Belediye Başkanlıkları ve önümüzdeki yerel seçimler.

Ümit Yazıcıoğlu

 

Türkiye 24.06. 2018 den itibaren Başkanlık sistemiyle yönetilmeye başladı. Dolayısıyla büyük kentler yeniden yapılandırılmalı. Kalabalıklaşan metropoller artık klasik idarelerle yönetilemez. Büyük şehir belediyeleri birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığı kurulmalı. Örneğin dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan Çin'de, 23 eyalet, 5 özerk bölge ile 2 özel statülü il bulunuyor. Büyükşehirler artık merkezi idarelerle yarışan mega projeler geliştiriyorlar. Dolayısıyla ülkemizdede şehir yönetiminin başkanlık sistemine uyumlu hale getirilmesi için modern düzenlemeler yapılmalı.

 

Çağımızdada ülkemizdeki Büyük şehirlerin hizmetler alanında değişen rolü de dikkate alınarak, şehir yönetimi yeniden tanımlanmalı. "Yerel yönetim" tabiri artık sınırları zorluyor. Osmanlı döneminde ülkemiz eyalet sistemiyle yönetilirdi ve o dönem bu sistem, çok iyi işliyordu. Bu nedenlede osmanlı devleti 638 yıl hüküm sürdü. Bu tarihi belirlemeden sonra belirtmek istediğim şudur. Büyükşehir belediye başkanına doğrudan ‘Şehir Başkanı' veya ‘Büyükşehir Başkanı', Bölge Belediye Başkanına da Bölge Başkanı gibi bir ad verilebilir.

 

Büyük şehir belediyelerinin birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığının kurulmasıylada, eyaletler doğmuş olur. İşte o zaman ülkemizin sorunları da düzelebilir kanaatindeyim. Anayasa değişikliği ile yürütmede Başkanlık sistemine geçildi. Bundan sonrada Büyük şehir belediyeleri birleştirilerek dokuz Bölge belediye başkanlığı kurulduğunda şehirlerin tamamında bütün şehir uygulamasına geçilerek yönetimde ülke bazında olduğu gibi bölge bazında da tek başlılık sağlanır. Bu idari gelişmede şehir yönetimlerine Başkanlık sistemine uyumlu bir kimlik kazandırılarak, yeni düzenlemeler yapılarak, Bölge Belediye Başkanlıkları kurulmalıdır.

 

Diğer taraftan Değerli Ercan Ezgin beyinde belirttiği gibi Ülkemizde gelecek yıl yapılacak olan yerel seçimlerde çok farklı olacak. TV kanallarında “Kayyum belediyeciliği bu kadar başarılı da 24 Haziran seçimlerinde sandıklara ve seçim sonuçlarına niye gereği kadar yansımadı? ‘’ diye sorulan sorulara da şu cevabı vermek lazım;

 

-“HDP’li belediyeler muazzam hizmetler mi yapıyorlardı ki yıllarca Kürt halkından büyük oy ve destek aldılar?”Kesinlikle hayır! Çünkü verilen oylar tamamen siyasi ve ideolojikti, belediyelerin de hizmet gibi bir derdi yoktu. Muhakkak ki bölge siyasetini ve halkın oy verme tercihini doğrudan belirleyecek esaslı unsur, atanan kayyumlardan ziyade iktidar partisinin üst kademe ve yerel yöneticilerinin politikaları, eylem ve söylemleri olacaktır.

 

Peki, önümüzdeki belediye seçim sonuçları, 24 Haziran seçim sonuçlarından farklı olacak mı? Kesinlikle farklı olacak, yerel seçimler, genel seçimlere azımsanmayacak bir fark atacak. Yerelin hassasiyetlerini çok iyi okuduğunu düşünen bir yazar olarak birçok insandan şunu duyuyorum: “Ömrü hayatımda AK Parti’ye oy vermedim ancak önümüzdeki belediye seçimlerinde kesinlikle oy vereceğim. Çünkü artık hizmet var, güvenlik var, huzur var, temizlik var çöpler toplanıyor, modern belediye otobüsleri hizmet veriyor, şehirlerimiz modern kent kimliğine bürünüyor, asfalt, ulaşım ve alt yapıya büyük yatırımlar var, kepenkler kapatılmıyor, devlet vatandaşını ezmiyor ve ezenlere de fırsat vermiyor.”

 

“Hendek ve çukur siyaseti sonrası ortaya çıkan trajedi ve enkaz karşısında; normalleşmenin sağlanması, yaraların sarılması, istihdamın artırılması, şehrin ayağa kalkması ve insanların rehabilite edilmesi noktalarında’’ başta Tekman belediyesine atanan değerli Kayyum Kemal Karahan ve daha birçok kayyum, gerçekten şehirlerin çehresini yüz seksen derece değiştiren, insan onuruna yaraşan, kaliteli ve modern şehircilik hizmetlerini sunmakla beraber halkın gönlüne dokunacak, yerelin rengini, kokusunu ve hassasiyetlerini de koruyacak, takdire ve teşekküre layık, elle tutulur, hayat standartlarını değiştirecek, somut güzel hizmetler ortaya koymuşlardır.

 

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}