Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
      Europäische Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Tekman’da yerel seçimler ve Ali Said Fırat

Ümit Yazıcıoğlu

 

Ali Said Fırat ve Tekman’da yerel seçimler. 

 

Bilindiği üzere 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır.
Bu ara yerel seçimlerle ilgili hummalı bir çalışma yürütülüyor. Böyle olunca gözler yine politize olan kişileri arıyor. Aday mı, değil mi? Diye. Bu kişilerden bir de  Ali Said Fırat efendi. Tatos’daki gençler, emekliler ve kanaat önderlerinden aldığım duyumlar başta tüm Şuşar ve Aşağı Tekman onun adaylığını destekliyor. Bu doğrultuda çok telefon ve mesaj almaktayım.

 

Şeyh Mehmet Sait Fırat efendinin değerli evladı olan kardeşim Ali Sait Fırat HDP’den Tekman belediye başkanlığına tekrar aday adayı olmuş. Zatı alileri Şehid Şeyh Said hareketinin içinde yer alan ve bu nedenle yıllardır sıkıntı çeken değerli bir ailenin evladır. Tekman’a belediye başkanlığı yapabilecek birikim, bilgi, siyasi tecrübe ve yüksek tahsile ’de sahip olduğu için halkın onu desteklenmesi de doğrudur.

 

Dolaysıyla Tekman halkının ileri gelen bazı kanaat önderlerine sordum. Sorum şuydu, Ali Sait Fırat Mart 2014 den itibaren Tekman‘da belediye başkanlığı yapıyor, çeşitli nedenlerle yerine Kayyum atandı. Acaba 28 Mart 2014 den 06.Ocak 2017 tarihi arasında Tekman‘da Belediye Başkanı olarak görev yaptığı sıralar Ali Said Fırat efendi hangi hizmetleri getirdi? Diye sordum? Halkın bu suruma verdiği cevabı aynen sizlerle bu sütunlarda paylaşıyorum.

 

Tekman’ılar diyorlar ki Ali Said Fırat’ı  ilçemize çok hizmet yaptı ve onun yaptığı hizmetleri şu şekilde dile getiriyorlar.

 1. Çok amaçlı kültür merkezi
 2. Hamam
 3. Yüzme Havuzu
 4. Hayvan Pazar’ı
 5. Fitnes Salonu
 6. Kadın Evi
 7. Ekmek Fabrikası
 8. Belediye Garajı
 9. Üç Adet Beko Kepçe
 10. Bir Adet CAT Marka büyük Loder
 11. Bir Adet CAT Marka GREYDER
 12. Bir adet CAT marka Ekskavatör 1
 13. 3- 6 Adet İş Kamyonu
 14. 4 adet muhtelif hizmet aracı
 15. Tartı Kantarı 80 tonluk
 16. Yirmi ye yakın köylerimizde Taziye Evleri
 17. İlçe Merkezinde Bayanlar Erkekler ve Engelliler için Tuvaletler
 18. İlçe Merkezinde büyük bir Taziye Evi
 19. İlçenin Yeni İmar Planı
 20. İlçe Merkezinin mahalle aralarının parke döşemesi v.s, v.b. hizmetler.

 

O zaman biz Tekmalıların bu hizmetlere saygı duymamız ve Ali Said Fırat efendiye hizmetleri nedeniyle teşekkür etmemiz lazım.  Ali Said Fırat efendiyi bende çok eleştirdim, eleştirebiliriz ama onun ilçeye yapmış olduğu hizmetleri inkar edemeyiz.  

 

Eğer Ali Said Fırat halkın inisiyatif kullanması durumunda HDP tarafından tekrar Tekman Belediye Başkanlığına aday gösterilirse, Hizmetlerin rasyonel, adil ve huzur ortamında gerçekleştirilip paylaşıldığı bir kentleşmeyi amaçlayan ve siyaseti bir kavga değil, halkın yerelde iradesini hakim kılma gayreti olarak gören bir kadroyla yola koyulması gerekir.  Ancak bu kadroyla Tekman’ın alt ve üst yapı hizmet ve çevre düzeni planlarını yeniden gözden geçirip, nüfus artışına göre ihtiyaçlar ve kaynakları belirleyerek projeler üretebilir.


Benim acizane bir Tekman’lı olarak arzu ettiğim bilgili, donanımlı, tecrübeli bir siyasi Kadroyla Ali Said Efendi veya diğer Başkan adaylarının memleket menfaatlerini ‚de dikkate alarak, Tekman’a hizmet getirecek partiler üstü bir ekiple çalışmalarıdır.
 

Bu nedenle Tekman halkına çağrımdır.

 

-Kentimizi içinde bulunduğu ilkel koşullardan ve rantiyecilerden kurtarabilmenin tek yolu dürüst, bilgili, tecrübeli ve dindar kişilerden bir kadro oluşturulması yönünde samimi ve ısrarcı olmalarıdır.


Şayet elit bir kadro ile seçilme şansı olursa;


1. Şeffaflık ve katılımcılık önceliği olmalidr.


2. Belediye kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için, israfla ve yolsuzlukla mücadeleyi başlatıp, şehir rantının belediye bütçesine dâhil edilerek halkın hizmetine sunulmasını sağlamalıdır.


3. Mahalle meclisleriyle halkı kent iktidarına ortak edip “belediyecilik projesini” hayata geçirmelidir


4. Kültürel ve tarihi dokuya sahip çıkmalıdır.


6. Devam etmekte olan teknik altyapı çalışmalarının sağlıklı yapılması hususunda halk, STK-oda başkanları, muhtarlar, sanatçı ve sporculardan bir denetim mekanizması oluşturmalıdır.


7. Kayyum atanması nedeniyle borç batağına sürüklenen Tekman kent belediyesini hukuki yollara başvurarak haksız borçlanmadan kurtarmalıdır.


8. Projelerin bir müddet sonra, sorunun kendisi haline gelmesine izin vermelidir.


9. Yaşlılara, engellilere, kimsesizlere ve zor duruma düşen, bakıma muhtaçlara bakım ve huzur evleri projeleriyle sahip çıkmalıdır.


10. Hayır işleri projesi başlatıp, hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmalı.  Alan elin veren eli görmediği yardımlaşma mekanizması projesini yaygınlaştırıp, sahipsiz kimse bırakmamalıdır.


11. Kış Turizmi ve çevre potansiyelini iyi değerlendirerek ilçeyi yaşanılır kılıp, iddialı olduğumuz kayak sporu alanında dünyaya tanıtmalıdır.


11-Sağlıklı yaşam için spor alanlarını yaygınlaştırıp, yürüyüş ve bisiklet yolları geliştirmelidir


12-Tekman' yeşillendirmelidir.


13-İlçede ve çarşıdaki otopark sorununa hal çaresi bulmalıdır.


14-Kadınlarımızın toplum içindeki konumlarını güçlendirip, şehir yönetiminde daha etkin bir hale getirmelidir.


15-Lise, üniversite ve çalışan gençliğe yönelik etkinliklere ağırlık vermelidir.


16-Engellilerin kent yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeleri hayata geçirilmelidir.
17-Dogal afetlerden , sel ve depremde en az zararla çıkmak için “güvenlik mastır planı” hazırlayarak uygulamaya koymalıdır.


18-Şehir içi ve dışı ulaşım sorununa hal çaresi bulmalıdır.


19-Sosyal donatı alanlarının kent geneline yayılması için belediyenin imkânlarını kullanmalıdır.


20-En önemlisi de Tekman’a kimlik ve marka kazandıran finans ve eğitim konusuna el atmalıdır.


21-Belediyenin 5 yıllık imar ve kalkınma programı kapsamında yetkili kurulların görüş ve önerileri alınarak yapılacak işler yıllara bölüştürülerek bir program dâhilinde gerçekleştirilmelidir.


22-Yıllardır yapılmaya çalışılan şehir imar planı en kısa zamanda rasyonel bir şekilde sonuçlandırarak, 1934 yılından bu yana Belediye olan Tekman‘ın mücavir alan sınırları yasal olarak belirleyip, ilçenin mücavir alan sınırlarının tespitini yapılmalı, Hamzanlar kaplıcaları tekrar Tekman a ilhak edilmelidir..


23-Gözlem ve Tespitlerimiz sonucu Tekman Belediye birimlerindeki hantal ve işlevsiz birimler işlev ve çalışır hale getirilip, gerekli performansın sağlanması için eğitim seminerleri düzenletmelidir.


24-Belediyeden satın alınan arsaların tapu sorunlarını gidermek için gerekli ifraz ve parselasyon haritaları hazırlatılarak ve makul bir bedelle tapuları ilgililere verilmelidir.
 

25. Tekman Halkının gözlerini boyayacak sahte projeler ve vaatler yerine gerçekçi olmak gerektiği bilinciyle hareket edip, kent meclisiyle ve yerel iktidara ortak edeceğimiz halkla kentin sorunlarını beraber tespit edecek, çözüme yönelik plan ve projeleri de beraber hazırlayarak işe başlamalıdır.

 

26.  Tekman Belediyesinin ihale süreçleri ve projelerinin ilerleme süreçlerine kadar internet üzerinden takip etme imkânı sağlayarak şeffaf bir yapı oluşturulmalıdır.


Biliyoruz ki, Belediye Tarafında yürütülen kamu hizmetleri nitelikleri ve yerine getiriliş yöntemleri ve icra bakımında farklılıklar gösterebilir. Bu hizmetlerin hepsini bir arada yerine getirmek belki bugün içinde bulunduğumuz mali imkânlar dâhilinde mümkün görülmeyebilir. Ancak tüm bunları plânlarken öncelik sırasına göre bir çalışma programı hazırlanarak bu doğrultuda  Tekman halkının istek ve öncelikleri belirlenmelidir.

 

Hizmet sunumundaki vatandaş odaklı bakış açısı sayesinde halkımızın yerel yönetime olan güveni artırılmalıdır. Belediyecilik esas itibari ile Teknik öneme sahip bir kadroyla yürütüldüğü için, ilgili birimlerin teknik eleman ihtiyaçları süratle giderilerek  Tekman belediyesi proje üretir hale getirilmelidir. 


Yukarıda belirttiğim düşüncelere ve yol haritasına Ali Sait Fırat ve diğer adayların itiraz etmesi mümkün değildir.

 

Tekman’a ve Memlekete hizmet vermeye hazırım ve donanımlıyım diyen Ali Said Fırat aklı ve deneyimli bir siyasetçidir. Sahip olduğu birikimi ve tecrübeleri Tekman’a hizmet getirmek için kullanmak ister. Takdir halkımızındır.

 

Tekman için hayırlı olan neyse o olsun.

Ben şeffaf ve açık açık yazıyorum, yiğitin hakkını inkar etmemek gerekir. Ali Said Fırat efendinin Tekmana tekrar Belediye Başkanı olmasını arzzu ediyorum.

 

Saygılarımla.

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf:

Druckversion | Sitemap
{{custom_footer}}