Europäisches Institut für Menschenrechte - Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -
       Europäisches Institut für Menschenrechte- Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu -

Türkiye’de GENEL AF'ın çıkarılması zaruridir

Türkiye’de GENEL AF zaruridir.

Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

 

Türkiye’de bir GENEL AF çıkarılmasının zaruri olduğu kanaatindeyim. 82 Milyon insanın yaşadığı Türkiye’de toplumsal uzlaşma ve barış yasası niteliğinde olacak “ayrımsız” bir genel af çıkarılması gerektiği görüşündeyim. Hapishaneler dolmuş vaziyette. Bunlar da dikkate alınarak bu düzenleme mutlaka yapılacak, bunun geri dönüşü yok artık Hepimizin bildiği gibi Af çok hassas bir konudur,  toplum dada önemli bir beklenti var. Caydırıcılık, suçla mücadele gibi çerçeve yaklaşımlarla ortaklaşılarak ele alınmalıdır.

 

Bu toplum cezaevlerinde en üst rütbede insanları gördü. Örneğin Sayın İlker Başbuğ paşayla ilgili olan o dava. O davada o gün bu millet  vay be dedi. Herkesi suçlu görmeye alıştık. O kadar alıştık ki İlker Başbuğ paşanın bile mağdur olduğu o dönem hiç akla gelmiyordu. Başkan Erdoğan da cezaevinde bir süre yattı. Bira ara Berlin’de İnsan hakları temsilcileriyle görüştüğünde ’’Ben cezaevindeyken neredeydiniz, bir şiir okuduğum için içerde yattım dedi.’’ Biz onu o toplantıda orada dinlediğimizde kendimizden utandık. Başkan Erdoğan Meseleyi en iyi bilen bir insan. Mağduriyetin ne olduğunu herkesten daha iyi biliyor, çünkü oda Anadolu’nun yetiştirdiği  bir insan, herkesin arkasının parasının olmadığını biliyor.

 

Bu bağlamda şunuda belirtmekte yarar görüyorum. MHP ve AK - Partinin milletvekili sayısı genel af çıkarmaya yetmediğinden, Milliyetçi Hareket Partisi ‘’İnfaz Yasası Değişikliği’’ adı altında bir af yasası çıkarmak amacı gütmektedir. Ülkede adalet sisteminden mağdur olan insanlar için MHP umut oldu. Olmaya devam ediyor. Af teklifi durup dururken gündeme gelmemiştir. Bir birikimin ve ihtiyacın sonucudur. HDP sessizliğini gidermeli bir GENEL AF'FIN çıkarılması için hukuki , siyasi , sosyolojik ve felsefik bir konsept TBMM'ine sunmalıdır. Eğer AK-P, CHP, MHP ve HDP ve İYİ Parti anlaşırlara bir Genel AF mümkündür. 

 

Bir af, suçu tüm neticeleriyle ortadan kaldırıyorsa o af genel aftır. Genel af, suça dair kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle ortadan kalkması anlamına geldiğinden, sadece bir suça dair genel af çıkarmak dahi mümkündür.

 

MHP'nin af tasarısını Başkan Erdoğan değerlendirdi: “Af devlete karşı işlenen suçlarda olabilir, şahıslara karşı af yetkisi devlette değil", dedi. Türkiye’de hepimizin bildiği gibi yargı devlet ve Milet adına ceza vermektedir. Dolayısıyla devlet yargının verdiği cezayı affetme yetkisinde ülkemizde sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının 3/5 (beşte üç) çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına ülkemizde karar verebilir. (Anayasa madde 87). Yani, 600 milletvekilinin bulunduğu bir mecliste en az 360 milletvekilinin kabul oyu ile bir genel af kanunu çıkarılabilir.

 

Genel Af çıkarılmalı.


Ben niçin Genel AF çıkarılmasının zaruri olduğu kanaatindeyim onu da anlatayım. Günümüzdeki adalet dağıtımı adil yürümemektedir. Bekir Kaya kendisine tebliğ edilmeyen bir mutâla ile 8 Yıl 9 ay ceza aldı. Budur Türkiye de hukukun ve adaletin resmî. Vicdan kısmına hiç girmiyorum bile. Padişahlar döneminde keyfi yönetim söz konusuydu. 1923 - 2018 döneminde ise “AFLAR”, “ADALET DAĞITIMINI” yargımızın becerememesi yüzünden gündeme gelmiştir. Bir af, suçu tüm neticeleriyle ortadan kaldırıyorsa o af genel aftır. Genel af, suça dair kamu davasının düşmesi veya ceza mahkumiyetinin tüm neticeleriyle ortadan kalkması anlamına geldiğinden, sadece bir suça dair genel af çıkarmak dahi mümkündür. Hiç kimse günahkar doğmaz. Hiç kimse suçlu doğmaz. Yeni mağdurlar yaratmamak için sosyal politikalara önem vermeliyiz. Bunun için en yararlı başlangıç MAHKUMLRA GENELAF olabilir

 

Adalet herkese eşit olmalı. 


Dr. Devlet Bahçeli’nin getirdiği “af teklifi kamuoyunda “Rahşan Affı” diye algılanan “AF” hadisesi gibi, sun’i bir hadisedir. Kendi içinde affın kapsamında kalabilecek veya kalmayacak suçlar sınıflandırılmasına gidilebilirimi? Elbette gidilemez, bu öncelikle anayasanın “eşitlik” ilkesine ve “aynı hukuki yararı düzenleyen aynı suç tipinin alt başlıklarında fark gözetilmesi” yasağına aykırıdır.

 

Günümüzde Türkiye’de yargının görevini tam yapamadığı da bir gerçek olduğu için ben 2019 seçimlerinden önce bir GENEL AFFIN çıkarılmasını doğru buluyorum. Her şeyini kaybetsen bile merhametini kaybetme. Merhamet, insanı insan yapan en önemli duygudur.

 

Ayrıca hepimizin anlaması gereken şudur.

 

Hükümetin yanlışını söylemek, Erdoğan karşıtı olmak anlamına gelmez. Hükümetin doğrularını anlatmak da iktidara biat etmek değildir. Sorunlarımızı çözmek için, hükümetin yanlışlarını açık açık dile getirmekte fayda var. “Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez!” Bu söz hem bireyler hem de devletler için geçerlidir ve stratejik hedefin önemine işaret eder.

 

Yani hayatta ne yapmak istediğinizi bilmiyorsanız önünüze gelen tüm fırsatları da kaçırırsınız ya da bir devlet olarak ulaşmak istediğiniz bir hedef yoksa gelişen olayları da doğru kavrayamazsınız. Malumdur ki affetmek, bağışlamak bir “erdem” dir. “Affedilmeyi ümit edenler, önce kendileri affetme konusunda erdemli bir tavrı ortaya koymalıdırlar. İnsan düşmekten değil, düşerse 'hadi kalk' diyebilecek bir dost sesi duyamamaktan korkar. 

 

Af için artık bütün siyasi partilerin ve TBMMi üyelerinin taşın altına ellerini sokmaları gerekir. Devletin sahibi millettir. Millet TBMM'ye gönderdiği temsilcileri ile devleti yönetir. Meclis ve hükümeti oluşturan siyasetçiler milletin sayesinde ordalar. Milletin taleplerini dikkate almak onların en önemli vazifesidir. En büyük zülm kulun kula yalvartılmasıdır. 5 milyon Suriyeliye sahip çıkan 81 milyon kendi insanlarına sahip çıkmayacak mı? Zorluklar insanlar içindir.

 

Sonuç olarak,

 

Türkiye’de çıkmasını arzu ettiğim bir GENEL AF ‘la ilgili tekrar belirtmek isterim ki, her ne sebeple olursa olsun mahkumlara yönelik bir düzenleme yapılacağı düşüncesindeyim. Fakat yapılacak olan bu kanuni düzenlemenin kapsamı konusunda bu aşamada bir şey söylemek henüz mümkün değil. Çünkü bir bilim adamı olarak insanlara ne ümit vermek nede onların umutlarını kırmak istemem. Fakat TBMM ‘isinde tartışılması gereken kanun teklifinin suç ayrımı yapılmaksızın tüm mahkumlar ve mağdurlar düşünülerek değerlendirilmesi gerekir kanaatindeyim. Türkiye'nin gündemine AF meselesini getiren MHP ve Dr. Devlet Bahçeli'dir. Bunu HDP, CHP, İYİ Parti veya AK-P hiç bir zaman için inkar edemezler.  Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen geçenlerde yazdığı yazıda diyordu ki? “Terör suçlarının af dışı kalması konusunda ise öneriyi getiren MHP kararlıdır. Oysa, yargının bağımsız olmayıp yürütmenin güdümünde olduğu konusundaki yaygın kanının vicdanları kanattığı Türkiye’de, haklı cezalar dahi şaibeli duruma düştüğünden devlete karşı işlenen suçlar daha da önem kazandığı için esas girişim bunlarıda kapsamalıdır.”

 

Anadolu’da yaşayan tüm halklar lafa değil icraata bakarlar.

 

Dolayısıyla aynen MHP'nin yaptığı gibi HDP'de siyaseten, hukuken, medeni bir cesaret gösterip GENEL AF konusunda kapsamlı bir çalışma yapmalı ve bu çalışmayı TBMM’sine sunmalıdır.  Bu bağlamda Türkiye’de mağdurların affı konusunda çok hızlı bir adım atmalıdır. Zira GENEL AF teklifinin suç ayrımı yapılmaksızın, anayasanın eşitlik ilkesi göz ardı edilmeden, halkımızın ihtiyaçlarına uygun ve adalet duygusunu zedelemeyecek bir şekilde, bütün yönüyle geniş kapsamlı ele alınarak TBMM'sinde değerlendirilmesi gerekir kanaatindeyim. İktidar partisi olan AK Parti ve ana muhalefet partisi CHP, MHP, HDP ve İYİ partinin de içinde olacağı ortak bir çalışmaya dönüştürmelidir.

 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca “Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum meydana getirmeyelim. İlke şu; devlete karşı işlenenlerde devlet bu yetkiyi kullanabilir, ama şahıslara karşı işlenen olduğunda orada devletin böyle bir af yetkisi kesinlikle yoktur.” şeklinde görüşünü açıklaması nedeniyle belirtmek isterim ki mahkumlara yönelik bir düzenleme yapılacak. Eğer HDP bu ortamda Anadolu’da yaşayan 82 milyon insana yardımcı olmak istiyorsa TBMM ine konsept sunmalıdır.

 

 

 

 

 

Empfehlen Sie diese Seite auf: